Εγκαίνια Ανακαινισμένου Κοινοτικού Καταστήματος Νέων Ρόδων

Σας καλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας την τελετή εγκαινίων του Ανακαινισμένου Κοινοτικού Καταστήματος των Νέων Ρόδων Δήμου Αριστοτέλη την Πέμπτη 9 Ιουνίου και ώρα 20:30.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
Χρήστος Αστ. Πάχτας


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΝΕΩΝ ΡΟΔΩΝ
Γεώργιος Συμεωνίδης


Δείτε και την πλήρη πρόσκληση παρακάτω: