Εγκαίνια Παιδικού Σταθμού Νέων Ρόδων

Στις 27/11/2011 ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00
παραδίδουμε και επίσημα στην πιο τρυφερή ηλικία
των Νέων Ρόδων τον Παιδικό Σταθμό
και σας προσκαλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας
τα εγκαίνιά του.

Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη

Χρήστος Αστ. Πάχτας

Η Πρόεδρος της Δ.Κ.Ε. "Η Φροντίδα"

Άννα Γεωργάκα