Εγκαίνια Παιδικού Σταθμού Ιερισσού

Στις 11/12/11 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00
παραδίδουμε και επίσημα στην πιο τρυφερή ηλικία
της Ιερισσού τον Παιδικό Σταθμό και σας
προσκαλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας
τα εγκαίνιά του.

Ο Δήμαρχος

Χρήστος Αστ. Πάχτας


Η Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α. «Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ»

Άννα Παν. Γεωργάκα