Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ1/2013 για 8 μήνες

ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 (ΑΔΑ:ΒΕΖ8ΩΨ2-0Θ0)

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:

  1. ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ – ΑΡΙΘΜΟΣ  ΘΕΣΕΩΝ ΔΥΟ (2).
  2. ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ {ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ (JCB)} – ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΙΑ (1).
  3. ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ {ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗ ΓΑΙΩΝ (ΓΚΡΕΪΤΕΡ)} – ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΙΑ (1).

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 65 ΕΤΩΝ.

ΥΠΟΒΟΛΗ  ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΌ 28/6/2013 ΕΩΣ ΚΑΙ 7/7/2013 ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ (ΥΠΟΨΗ Κ.ΦΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡ. ΤΗΛ. 2377350006), ΑΡΝΑΙΑΣ (ΥΠΟΨΗ Κ.ΑΡΓΥΡΟΥ Δ.ΤΗΛ. 2372350104) ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ (ΥΠΟΨΗ Κ.ΗΛΙΑ Α. ΤΗΛ. 2372350202)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΣΤ. ΠΑΧΤΑΣ

ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: