ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΕΡΙΣΣΟΥ

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων της Ιερισσού οι επείγουσες εργασίες για τον εκσυγχρονισμό  του βιολογικού καθαρισμού της Ιερισσού με προϋπολογισμό 61.500,00€

        Το συγκεκριμένο έργο επιλέχτηκε με ιδιαίτερη προσοχή και σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες για την διαχείριση των λυμάτων και την περιβαλλοντική ασφάλεια.

      Oλοκληρώθηκε ένα πολύ σημαντικό έργο για την περιοχή της Ιερισσού το οποίο περιλαμβάνει την αποκατάσταση και σωστή λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού.

Η εκτέλεση του έργου αφορά τον εκσυγχρονισμό  του βιολογικού με φυσικό αντικείμενο εργασιών:
-Νέες σωληνώσεις ανακυκλοφορίας λάσπης.
-Εγκατάσταση του συστήματος ανακυκλοφορίας απονιτροποιημένου υγρού , με τις ανάλογες σωληνώσεις καθώς και αντλίες.
-Κατασκευή ολοκληρωμένου συστήματος χλωρίωσης νερού εξόδου.
-Συντήρηση ηλεκτρικού πίνακα εγκαταστάσεως.
-Συντήρηση και αποκατάσταση λειτουργίας ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους της εγκατάστασης.
-Συντήρηση επιφανειακών αεριστήρων δεξαμενής αερισμού.
-Συντήρηση υποβρύχιου αναδευτήρα δεξαμενής απονιτροποιησής και συστήματος ανάρτησης αναδευτήρα.
-Συντήρηση υποβρύχιων αντλιών τροφοδοσίας δεξαμενής απονιτροποίησης.
-Συντήρηση υποβρύχιων αντλιών ανακυκλοφορίας λάσπης .
-Συντήρηση φυσητήρων.
Ρύθμιση παραμέτρων ομαλής λειτουργίας του βιολογικού.
-Ανάλυση σε χημικό εργαστήριο του νερού εξόδου από τον βιολογικό.

      Μια σημαντική παράμετρος του έργου είναι η εγκατάσταση ανακυκλοφορίας του απονιτροποιημένου υγρού με σύγχρονες και ασφαλείς μεθόδους.
To συνολικό ποσό του έργου ανέρχεται στο ποσό των 61.500,00€.
Η περιβαλλοντικά ασφαλής διαχείριση των λυμάτων στη περιοχή της Ιερισσού συνδέεται με τη βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
Σκοπιμότητα του έργου είναι η αποκατάσταση και η βελτίωση του βιολογικού καθαρισμού με τελικό αποδέκτη τον πολίτη. Κύριος στόχος του έργου είναι η διευκόλυνση της καθημερινότητας των πολιτών μας.