Προκήρυξη πρόσληψης 2 Γυμναστών για το Προγραμμα Άθληση για Όλους

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
         ΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη δύο (02) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης έως 31/07/2016 (λήξη του προγράμματος), με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2015-2016

Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλλουν  αίτηση  στα  Γραφεία του Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου  είτε ταχυδρομικά (Διεύθυνση: Αγ. Νικολάου 2, Ιερισσός Χαλκιδικής, τ.κ 63075), τηλέφωνο επικοινωνίας: 2377021121 και 2377021130, εργάσιμες μέρες και ώρες από 28-11-2015 και για (10) δέκα ημερολογιακές ημέρες έως και 07-12-2015.
Η  περίληψη της παρούσης ανακοίνωσης δημοσιεύεται  σε  (2)  τοπικές εφημερίδες του Νομού Χαλκιδικής και ολόκληρη η ανακοίνωση στους Πίνακες Ανακοινώσεων του οικείου Φορέα, του Δημαρχείου στην Ιερισσό, του τοπικού καταστήματος στην Αρναία, του ΚΕΠ και στην ιστοσελίδα του ΑΠΚ www.aristoteleia.gr.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Μπορείτε να διαβάσετε την πλήρη προκήρυξη παρακάτω: