Χορήγηση 500 νέων αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας