Ανακήρυξη του Δήμου Αριστοτέλη σε «Ελεύθερη Ζώνη από τις Διεθνείς Εμπορικές Συμφωνίες TTIP-CETA-TISA»

Σε «Ελεύθερη Ζώνη από τις Διεθνείς Εμπορικές Συμφωνίες TTIP-CETA-TISA» ανακηρύχτηκε ο Δήμος Αριστοτέλη με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τη συνεδρίαση της Δευτέρας 30-05-2016.

Ο Δήμος Αριστοτέλη γίνεται ο έβδομος δήμος της χώρας που έχει λάβει ανάλογη απόφαση και περιλαμβάνεται πλέον στο ολοένα και αυξανόμενο Δίκτυο των 1.800 δήμων και περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ξεκίνησε στις 16 Απριλίου 2016 με την υπογραφή της Συνθήκης της Βαρκελώνης και ζητούν από τις εθνικές κυβερνήσεις, αλλά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να μην υπογραφούν η Διατλαντική Συμφωνία Εμπορίου και Επενδύσεων (TTIP), η Γενική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά (CETA) και η Συμφωνία Εμπορίου και Υπηρεσιών (ΤiSA).  Το Δίκτυο των 1800 δήμων και περιοχών αντιτίθενται στην υπογραφή των τριών εμπορικών συμφωνιών, οι οποίες καταργούν κάθε έννοια δημοκρατίας, προστασίας του πολίτη και πλήττουν ανεπανόρθωτα το θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και το εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο, προς όφελος των  μεγάλων εταιρειών και των πολυεθνικών.

Επιπλέον, καθώς οι προωθούμενες Διεθνείς Εμπορικές Συμφωνίες TTIP-CETA-TISA καταργούν κοινωνικά κεκτημένα, έχουν σοβαρές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία και στην ποιότητα του περιβάλλοντος και αντιστρατεύονται τη δημοκρατία, ο Δήμος Αριστοτέλη, με τη συγκεκριμένη ομόφωνη απόφαση (171/2016) του Δημοτικού Συμβουλίου ενέκρινε ακόμη:

• Την ενεργή συμμετοχή του Δήμου Αριστοτέλη στο εθνικό και διεθνές Δίκτυο ενάντια στις υπό διαπραγμάτευση εμπορικές συμφωνίες

• Την έκφραση της έντονης δυσαρέσκειάς του για τη μυστικότητα των συνομιλιών

• Το αίτημα για άμεση διακοπή των μυστικών συνομιλιών και έναρξη διαλόγου με πλήρη διαφάνεια

• Την απαίτηση οι ρυθμιστικοί κανόνες που θα θεσπιστούν να βελτιώνουν τη σημερινή κατάσταση για την ποιότητα και ασφάλεια των τροφίμων, την προστασία του περιβάλλοντος και τις εργασιακές σχέσεις

• Την απαίτηση να μην υποκατασταθεί η δικαιοσύνη και οι αποφάσεις της δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης από τον προβλεπόμενο μηχανισμό επίλυσης διαφορών

• Την απαίτηση να επικυρωθεί η όποια τελική συμφωνία από εκλεγμένα θεσμικά όργανα (Εθνικά κοινοβούλια - Ευρωκοινοβούλιο)

• Την ανάληψη πρωτοβουλιών για ενημέρωση-ευαισθητοποίηση των Δημοτών και τη προώθηση του ζητήματος για τη λήψη απόφασης από την ΠΕΔΚΜ και ΚΕΔΕ

Γραφείο Επικοινωνίας & Δ. Σχέσεων
Δήμου Αριστοτέλη