Έναρξη υποβολής αιτήσεων στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη 89 θέσεων πλήρους απασχόλησης στο Δήμο Αριστοτέλη

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους άνεργους, άνω των 18 ετών, εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ, ότι ξεκίνησε σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, για την πρόσληψή τους, στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ, σε 89 θέσεις πλήρους απασχόλησης, οκτάμηνης (8) διάρκειας, στο Δήμο Αριστοτέλη. 

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος μπορούν από τις 10.00 πμ της 24ης Ιανουαρίου και μέχρι την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου στις 12.00 μμ, να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και ως πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης, με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης (ονομασία χρήστη και συνθηματικό).

Οι συνολικά 89 διαθέσιμες θέσεις απασχόλησης στο Δήμο Αριστοτέλη καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων, μεταξύ των οποίων ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επιλέξει μόνο μία (1), ανάλογα της εξειδίκευσης και των επιθυμιών του. Δείτε αναλυτικά τους διαθέσιμους αριθμούς θέσεων ανά ειδικότητα, με ταυτόχρονη περιγραφή του αντικειμένου ενασχόλησης, στον πίνακα που ακολουθεί.

Σημειώνουμε ότι η ανάδειξη των επιτυχόντων στους τελικούς πίνακες κατάταξης, θα γίνει με μοριοδότηση, βάσει κοινωνικών κριτηρίων που καθορίζονται από τον ΟΑΕΔ.

Περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλούν από την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, καθώς και από τα κατά τόπους γραφεία ανταπόκρισης του ΟΑΕΔ, στην περιοχή κατοικίας τους, τα οποία για το Δήμο Αριστοτέλη είναι:
 ΙΕΡΙΣΣΟΣ
Δημαρχείο Ιερισσού, Κρομμύδα Βάσω τηλ 2377 3 50018
 ΑΡΝΑΙΑ
Δημαρχιακό Κατάστημα Αρναίας, Αργυρού Δέσποινα 2372 3 50104

Γραφείο Επικοινωνίας & Δ. Σχέσεων
Δήμου Αριστοτέλη