Λιμενικό Ταμείο Αριστοτέλη - Εκτέλεση προϋπολογισμού Μαΐου 2017

Επισυνάπτεται η εκτέλεση του προϋπολογισμού 2017 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αριστοτέλη με αναφορά το Μάιο του 2017