Λιμενικό Ταμείο Αριστοτέλη - Εκτέλεση προϋπολογισμού Ιουλίου 2017

Επισυνάπτεται η εκτέλεση του προϋπολογισμού 2017 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αριστοτέλη με αναφορά τον Ιούλιο του 2017