Λιμενικό Ταμείο Αριστοτέλη - Εκτέλεση προϋπολογισμού Αυγούστου 2017

Επισυνάπτεται η εκτέλεση του προϋπολογισμού 2017 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αριστοτέλη με αναφορά τον Αύγουστο του 2017