Λιμενικό Ταμείο Αριστοτέλη - Πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ1/2017)

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αριστοτέλη ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των γραφείων της Υπηρεσίας. Παρακαλούμε όπως βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους ολόκληρη την ανακοίνωση καθώς και τα σχετικά Παραρτήματα του ΑΣΕΠ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από Τετάρτη 04/10/2017 έως και την Παρασκευή 13/10/2017.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 23770 41212

E-mail: lim.tam.operations@dimosaristoteli.gr’’