Νέοι αριθμοί κλήσης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σταγίρων-Ακάνθου

Κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από την κατά τόπο αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία σας γνωρίζουμε ότι οι νέοι αριθμοί κλήσης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σταγίρων-Ακάνθου είναι οι εξής:

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 2377 0 21199

ΦΑΞ 2377 0 41465

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 2377 0 41450-51

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 2377 0 41460

ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 2377 0 41461

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2377 0 41466-67

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ 2377 0 41452

Γραφείο Επικοινωνίας & Δ. Σχέσεων
Δήμου Αριστοτέλη