Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο - Εκτέλεση προϋπολογισμού Σεπτεμβρίου 2017

Επισυνάπτεται η εκτέλεση του προϋπολογισμού 2017 του Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου με αναφορά το Σεπτέμβριο του 2017