Λιμενικό Ταμείο Αριστοτέλη - Εκτέλεση προϋπολογισμού Σεπτεμβρίου 2017

Επισυνάπτεται η εκτέλεση του προϋπολογισμού 2017 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αριστοτέλη με αναφορά το Σεπτέμβριο του 2017