Εκτέλεση προϋπολογισμού Αυγούστου 2017

Επισυνάπτεται η εκτέλεση του προϋπολογισμού 2017 του Δημου Αριστοτέλη με αναφορά τον Αύγουστο του 2017