Εκτέλεση προϋπολογισμού Σεπτεμβρίου 2017

Επισυνάπτεται η εκτέλεση του προϋπολογισμού 2017 του Δημου Αριστοτέλη με αναφορά το Σεπτέμβριο του 2017