Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο - Εκτέλεση προϋπολογισμού Οκτωβρίου 2017

Επισυνάπτεται η εκτέλεση του προϋπολογισμού 2017 του Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου με αναφορά τον Οκτώβριο του 2017