Λιμενικό Ταμείο Αριστοτέλη - Εκτέλεση προϋπολογισμού Οκτωβρίου 2017

Επισυνάπτεται η εκτέλεση του προϋπολογισμού 2017 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αριστοτέλη με αναφορά τον Οκτώβριο του 2017