Λιμενικό Ταμείο Αριστοτέλη - Εκτέλεση προϋπολογισμού Νοεμβρίου 2017

Επισυνάπτεται η εκτέλεση του προϋπολογισμού 2017 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αριστοτέλη με αναφορά το Νοέμβριο του 2017