Δήμος Αριστοτέλη - Εκτέλεση Προυπολογισμού Οκτωβρίου 2017