Δήμος Αριστοτέλη - Εκτέλεση Προυπολογισμού Νοεμβρίου 2017