Δήμος Αριστοτέλη - Εκτέλεση Προυπολογισμού Δεκεμβρίου 2017