Υποβολή δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για την αμπελοοινική περίοδο 2020-2021

Σας ενημερώνουμε ότι η  καταληκτική ημερομηνία για  υποβολή των  δηλώσεων συγκομιδήςοινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου περιόδου 2020-2021 είναι η 30η  Νοεμβρίου 2020.