ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

Περίληψη Διακήρυξης για την ανάθεση του έργου “ΝEΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Δ.Κ ΙΕΡΙΣΣΟΥ”

10 ΔΕΚ 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ       ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ                             Ιερισσός, 07-12-2018 Αρ...

διαβάστε περισσότερα...

Αντιπλημμυρική προστασία περιοχής ‘Τζούρβα’ οικισμού Ιερισσού - Διενέργεια κλήρωσης για την επιλογή μελών επιτροπής της παρ.8α του άρθ. 221 του Ν.4412/2016

06 ΔΕΚ 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Ιερισσός, 05-12-2018 Ανακοίνωση Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Αριστοτέλη, κατ΄ εφαρμογή: Της παρ 8α του άρθρου 221 Ν...

διαβάστε περισσότερα...

Βελτίωση Γεωμετρικών Χαρακτηριστικών & Ασφαλτόστρωση Οδού Ουρανούπολης-Κομίτσας - Διενέργεια κλήρωσης για την επιλογή μελών επιτροπής της παρ.8α του άρθ. 221 του Ν.4412/2016

06 ΔΕΚ 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Ιερισσός, 05-12-2018        Ανακοίνωση Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Αριστοτέλη, κατ΄ εφαρμογή: Της παρ 8α του άρθρου 221 Ν...

διαβάστε περισσότερα...

Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών έτους 2019 για τις ανάγκες του Δήμου Αριστοτέλη και των Νομικών του Προσώπων

03 ΔΕΚ 2018

ΑΔΑ: Ψ0ΩΘΩΨ2-ΤΥΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                                  ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘ...

διαβάστε περισσότερα...

Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Αριστοτέλη για το έτος 2019

29 ΝΟΕ 2018

ΑΔΑ: Ω07ΒΩΨ2-4ΦΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                                  ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘ...

διαβάστε περισσότερα...

Προμήθεια τροφίµων για τις ανάγκες της Μαθητικής Εστίας Αρναίας και του Παιδικού Σταθμού Αρναίας για το έτος 2019

28 ΝΟΕ 2018

ΑΔΑ: 9ΞΤΗΩΨ2-24Ζ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                                  ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ                                                  ΑΡΙΘ...

διαβάστε περισσότερα...

Περίληψη Διακήρυξης του Έργου 5.δ. Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης για την θωράκιση - προστασία δρόμου στον οικισμό Γοματίου, Τ. Κ. Γοματίου

27 ΝΟΕ 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                      ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ  Ιερισσός, 26-11-2018 Αρ...

διαβάστε περισσότερα...

Περίληψη Διακήρυξης του Έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ»

21 ΝΟΕ 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ                                               Ιερισσός, 20-11-2018 Αρ...

διαβάστε περισσότερα...

ΥΠΟΕΡΓΟ 1:Αποκατάσταση βλαβών σε δημοτικές κτιριακές υποδομές - Διενέργεια κλήρωσης για την επιλογή μελών επιτροπής της παρ.8α του άρθ. 221 του Ν.4412/2016

20 ΝΟΕ 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Ιερισσός, 20-11-2018 Ανακοίνωση Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Αριστοτέλη, κατ΄ εφαρμογή: Της παρ 8α του άρθρου 221 Ν...

διαβάστε περισσότερα...

Διακύρξη ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ δημοπρασίας για την εκποίηση των με αριθμό 129 και 132 δημοτικών ακινήτων, κείμενων στην Τ.Κ. Ολυμπιάδας του Δήμου Αριστοτέλη

20 ΝΟΕ 2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Έχοντας υπόψιν: Την περ...

διαβάστε περισσότερα...