ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

Παροχή υπηρεσιών ταχυδρομείου Δήμου Αριστοτέλη έτους 2017

13 ΙΟΥΝ 2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριστοτέλη  κ. Αργύρης Σωτ. Τσακνής Έχοντας υπόψη την 70/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής...

διαβάστε περισσότερα...

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ

24 ΜΑΪ 2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριστοτέλη  κ. Αργύρης Σωτ. Τσακνής Έχοντας υπόψη την 62/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής...

διαβάστε περισσότερα...

Προμήθεια διαφόρων υλικών για την εξυπηρέτηση αναγκών της υπηρεσίας ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης

17 ΜΑΪ 2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριστοτέλη  κ. Αργύρης Σωτ. Τσακνής Έχοντας υπόψη την 54/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής...

διαβάστε περισσότερα...

Ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών

05 ΜΑΪ 2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριστοτέλη  κ. Αργύρης Σωτ. Τσακνής Έχοντας υπόψη την 55/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής...

διαβάστε περισσότερα...

Διακήρυξη Εκμίσθωσης Αναψυκτηρίου 2 στην Ολυμπιάδα

28 ΑΠΡ 2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ Ο Πρόεδρος της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ Α.Ε. σύμφωνα με την υπ αριθμόν 32/2017 απόφαση του Δ...

διαβάστε περισσότερα...

Ασφάλιση των αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων

15 ΑΠΡ 2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριστοτέλη  κ. Αργύρης Σωτ. Τσακνής Έχοντας υπόψη την 40/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής...

διαβάστε περισσότερα...

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΩΝ – ΚΛΑΔΙΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

06 ΑΠΡ 2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   Ο ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριστοτέλη  κ. Αργύρης Σωτ. Τσακνής   Έχοντας υπόψη την 30/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής...

διαβάστε περισσότερα...

Λιμενικό Ταμείο Αριστοτέλη - Διακήρυξη δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου

08 ΜΑΡ 2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ) ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Προκηρύσσει τη διενέργεια μειοδοτικού, φανερού και προφορικού διαγωνισμού για τη στέγαση της Υπηρεσίας σε νέο οίκημα σύμφωνα με τις διατάξεις του Π...

διαβάστε περισσότερα...

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ΄αριθμόν 6 καταστήματος Δημοτικής Αγοράς Ιερισσού

09 ΦΕΒ 2017

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που περιγράφεται παρακάτω: Έκταση: 28,00 τμ Πόλη: Δημοτική Κοινότητα Ιερισσού Δήμος: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Οδός: - Αριθμός Καταστήματος: 6 Είδος: Ισόγειο Κατάστημα  Ε=28,00 τ...

διαβάστε περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

19 ΙΑΝ 2017

Διευκρινίσεις για το αρθ.19.3 της αναλυτικής διακήρυξης για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο:  «ΣΥΜΦΩΝΙΑ – ΠΛΑΙΣΙΟ για την εκπόνηση α) Αρχιτεκτονικών Μελετών, β) Ειδικών Αρχιτεκτονικών Μελετών, γ) Στατικών Μελετών, δ) Γεωτεχνικών Μελετών, ε)  Μηχανολογικών, Ηλεκτρολογικών Μελετών και στ) Ενεργειακών Μελετών για την αντιμετώπιση των αναγκών του Δήμου Αριστοτέλη στο σχεδιασμό κτιριακών υποδομών...

διαβάστε περισσότερα...