ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

Βελτίωση γεωμετρικών χαρακτηριστικών και αποκατάσταση κατολισθαίνοντων πρανών οδού πρόσβασης οδού πρόσβασης οικισμού Βαρβάρας

04 ΔΕΚ 2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμος Αριστοτέλη Π.Ε. Χαλκιδικής διακηρύσσει , σύμφωνα με την υπ αριθμ. 196/2015  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 26 του ΚΔΕ,για την ανάθεση  του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΑΙΝΟΝΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 505...

διαβάστε περισσότερα...

Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία σε συλλεκτήριους αγωγούς λυμάτων Σταγείρων-Στρατονίκης

04 ΔΕΚ 2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμος Αριστοτέλη Π.Ε. Χαλκιδικής διακηρύσσει , σύμφωνα με την υπ αριθμ.:197/2015  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 26 του ΚΔΕ,για την ανάθεση  του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΕ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ-ΣΤΡΑΤΩΝΙΚΗΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 307...

διαβάστε περισσότερα...

Ολοκλήρωση Κοινοτικού Καταστήματος Νέων Ρόδων

03 ΔΕΚ 2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμος Αριστοτέλη Π.Ε. Χαλκιδικής διακηρύσσει, σύμφωνα με την υπ αριθμ.: 192/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 26 του ΚΔΕ,για την ανάθεση  του έργου:«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ν...

διαβάστε περισσότερα...

Αποκομιδή σύμμεικτων απορριμμάτων Δ.Ε. Αρναίας

03 ΔΕΚ 2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ      Ο Αντιδήμαρχος Αριστοτέλη Νομού Χαλκιδικής έχοντας υπόψη την 172/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής      Διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) επί του δημοπρατούμενου ποσού, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών, με τίτλο «Αποκομιδή σύμμεικτων απορριμμάτων Δ...

διαβάστε περισσότερα...

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ΄αριθμόν 8 καταστήματος Δημοτικής Αγοράς Ιερισσού

02 ΔΕΚ 2015

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ΄αριθμόν 8 καταστήματος Δημοτικής Αγοράς Ιερισσού Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που περιγράφεται παρακάτω: Έκταση: 28,00 τμ Πόλη: Δημοτική Κοινότητα Ιερισσού Δήμος: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Οδός: - Αριθμός Καταστήματος: 8 Είδος: Ισόγειο Κατάστημα Ε=28,00 τ...

διαβάστε περισσότερα...

Διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ΄αριθμόν 7 καταστήματος Δημοτικής Αγοράς Ιερισσού

02 ΔΕΚ 2015

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ΄αριθμόν 7 καταστήματος Δημοτικής Αγοράς Ιερισσού Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που περιγράφεται παρακάτω: Έκταση: 28,00 τμ Πόλη: Δημοτική Κοινότητα Ιερισσού Δήμος: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Οδός: - Αριθμός Καταστήματος: 7 Είδος: Ισόγειο Κατάστημα Ε=28,00 τ...

διαβάστε περισσότερα...

Προμήθεια τροφίµων για τις ανάγκες της Μαθητικής Εστίας και του Παιδικού Σταθμού Αρναίας για το έτος 2016

27 ΝΟΕ 2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ          Ο Αντιδήμαρχος Αριστοτέλη Νομού Χαλκιδικής έχοντας υπόψη την 174/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής          Διακηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια τροφίµων για τις ανάγκες της Μαθητικής Εστίας Αρναίας και του Παιδικού Σταθμού Αρναίας για το έτος 2016», με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση επί τοις εκατό (%) σε ακέραιο ποσοστό, στη νόµιµα διαμορφούμενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης τιµών της Υπηρεσίας Εµπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, σύµφωνα µε  τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν...

διαβάστε περισσότερα...

Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου

26 ΝΟΕ 2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριστοτέλη  κ. Αργύρης Σωτ. Τσακνής         Έχοντας υπόψη:              α) Τις σχετικές διατάξεις του Ν...

διαβάστε περισσότερα...

Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών έτους 2016

06 ΝΟΕ 2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ          Ο Αντιδήμαρχος Αριστοτέλη Νομού Χαλκιδικής έχοντας υπόψη την 156/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής          Διακηρύσσει ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με προσφορά σε ηλεκτρονικό φάκελο για την «προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών έτους 2016 για τις ανάγκες του Δήμου Αριστοτέλη και των Νομικών του Προσώπων», με δυνατότητα παράτασης έως και 2 μήνες από την καταληκτική ημερομηνία (31/12/2016) και με κριτήριο κατακύρωσης τη μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση (σε ακέραιο ποσοστό), υπολογιζόμενο στην τοπική μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτή διαμορφώνεται την ημέρα της παράδοσης με βάση τις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης...

διαβάστε περισσότερα...

Συμπλήρωση και αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του γηπέδου ποδοσφαίρου της ΤΚ Νέων Ρόδων (Ολοκλήρωση)

23 ΟΚΤ 2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. Ο Δήμος Αριστοτέλη προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για την ανάθεση  του έργου: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΗΣ Τ...

διαβάστε περισσότερα...