ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση αιγιαλού του Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής βάσει των διατάξεων του άρθρου 6 του Π.Δ. 270/81

07 ΣΕΠ 2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη α) τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 270/81 β)Το άρθρο 15 της με αριθμ...

διαβάστε περισσότερα...

Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου στη θέση Κάμπος Στρατονίκης Τ.Κ. Στρατονίκης εντός του οποίου βρίσκεται ενεργή δημοτική γεώτρηση και κατασκευή αντλιοστασίου

25 ΑΥΓ 2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου στη θέση Κάμπος Στρατονίκης Τ...

διαβάστε περισσότερα...

Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου στη θέση Βιγκλούδα Δ.Κ. Ιερισσού εντός του οποίου βρίσκεται ενεργή δημοτική γεώτρηση και κατασκευή αντλιοστασίου

25 ΑΥΓ 2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου στη θέση Βιγκλούδα Δ...

διαβάστε περισσότερα...

Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου στη θέση Κάμπος Δ.Κ. Ιερισσού εντός του οποίου βρίσκεται ενεργή δημοτική γεώτρηση και κατασκευή αντλιοστασίου

25 ΑΥΓ 2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου στη θέση Κάμπος Δ...

διαβάστε περισσότερα...

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου στη θέση Κάμπος Δ.Κ. Ιερισσού εντός του οποίου βρίσκεται ενεργή δημοτική γεώτρηση και κατασκευή αντλιοστασίουΔ

11 ΑΥΓ 2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Προκηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου στη θέση Κάμπος Δ.Κ. Ιερισσού εντός του οποίου βρίσκεται ενεργή δημοτική γεώτρηση και κατασκευή αντλιοστασίου για εξυπηρέτηση υδρευτικών αναγκών Δ...

διαβάστε περισσότερα...

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου στη θέση Βιγκλούδα Δ.Κ. Ιερισσού εντός του οποίου βρίσκεται ενεργή δημοτική γεώτρηση και κατασκευή αντλιοστασίου

11 ΑΥΓ 2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Προκηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου στη θέση Βιγκλούδα Δ.Κ. Ιερισσού εντός του οποίου βρίσκεται ενεργή δημοτική γεώτρηση και κατασκευή αντλιοστασίου για εξυπηρέτηση υδρευτικών αναγκών Δ...

διαβάστε περισσότερα...

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου στη θέση Κάμπος Στρατονίκης Τ.Κ. Στρατονίκης εντός του οποίου βρίσκεται ενεργή δημοτική γεώτρηση και κατασκευή αντλιοστασίου

11 ΑΥΓ 2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Προκηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου στη θέση Κάμπος Στρατονίκης Τ...

διαβάστε περισσότερα...

Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης σε δίκτυα αποχέτευσης οικισμού Στρατωνίου

20 ΙΟΥΛ 2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμος Αριστοτέλη Π.Ε. Χαλκιδικής διακηρύσσει , σύμφωνα με την υπ αριθμ.:114/2016  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε σφραγισμένες προσφορές όπως ειδικότερα ορίζεται άρθρο 5 του Ν...

διαβάστε περισσότερα...

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ

20 ΙΟΥΛ 2016

Ο Δήμος Αριστοτέλη Π.Ε. Χαλκιδικής διακηρύσσει , σύμφωνα με την υπ αριθμ. 113/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπήςανοικτόδημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 26 του ΚΔΕ,για την ανάθεσητου έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 100...

διαβάστε περισσότερα...

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ (ΕΞΑΜΩΣΗ – ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΛΙΠΩΝ ΚΑΙ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ) ΥΓΡΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

19 ΙΟΥΛ 2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ           Ο Αντιδήμαρχος Αριστοτέλη Νομού Χαλκιδικής έχοντας υπόψη την 106/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής           Διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την εκτέλεση της εργασίας «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ (ΕΞΑΜΩΣΗ – ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΛΙΠΩΝ ΚΑΙ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ) ΥΓΡΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ», για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, προϋπολογισμού 74...

διαβάστε περισσότερα...