ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πωλητές Λαϊκής Αγοράς Παλαιοχωρίου 22/01/2021

19 ΙΑΝ 2021

Βάση της (ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.: 3060/16.01.2021, ΤΕΥΧΟΣ Β’ Αρ. 89), στη λαϊκή αγορά που θα λειτουργήσει στην Κοινότητα Παλαιοχωρίου την 22η Ιανουαρίου 2021 θα δραστηριοποιηθούν οι κάτωθι πωλητές: ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΤ...

διαβάστε περισσότερα...

Πωλητές Λαϊκής Αγοράς Ιερισσού 19/01/2021

18 ΙΑΝ 2021

Βάση της (ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.: 3060/16.01.2021,ΤΕΥΧΟΣ Β’ Αρ. 89) στη λαϊκή αγορά που θα λειτουργήσει στην Κοινότητα Ιερισσού την 19η Ιανουαρίου 2021 θα δραστηριοποιηθούν οι κάτωθι πωλητές: ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΤ...

διαβάστε περισσότερα...

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΑΘΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ (Δ.Κ. ΙΕΡΙΣΣΟΥ)

13 ΙΑΝ 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμος Αριστοτέλη, προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (Ε...

διαβάστε περισσότερα...

Πωλητές Λαϊκής Αγοράς Παλαιοχωρίου 15/01/2021

12 ΙΑΝ 2021

διαβάστε περισσότερα...

Ηλεκτρονική κλήρωση για τη συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Μ.ΠΑΝΑΓΙΑΣ, ΑΡΝΑΙΑΣ – ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

11 ΙΑΝ 2021

 Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Αριστοτέλη, κατ΄ εφαρμογή: 1.Της παρ 8β του άρθρου 221 Ν...

διαβάστε περισσότερα...

Ηλεκτρονική κλήρωση για τη συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο Ενεργειακή αναβάθμιση και μορφολογική ανάδειξη Δημοτικού κτιρίου και περιβάλλοντος χώρου στην Δ.Κ. Ιερισσού

08 ΙΑΝ 2021

Ο Δήμος Αριστοτέλη, κατ΄ εφαρμογή: 1.Της παρ 8β του άρθρου 221 Ν.4412/16 2.Της παρ 10εδ.α΄άρθρου 221 Ν.4412/16 3.Της Απόφασης Υπ...

διαβάστε περισσότερα...

Πωλητές Λαϊκής Αγοράς Ιερισσού 12/01/2021

08 ΙΑΝ 2021

Βάση της (ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.: 2/02.01.2021,ΤΕΥΧΟΣ Β’ Αρ. 1) στη λαϊκή αγορά που θα λειτουργήσει στην Κοινότητα Ιερισσού την 12η Ιανουαρίου 2021 θα δραστηριοποιηθούν οι κάτωθι πωλητές: ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΤ...

διαβάστε περισσότερα...

Πωλητές Λαϊκής Αγοράς Παλαιοχωρίου 08/01/2021

05 ΙΑΝ 2021

Βάση της (ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.: 2/02.01.2021,ΤΕΥΧΟΣ Β’ Αρ. 1) στη λαϊκή αγορά που θα λειτουργήσει στην Κοινότητα Παλαιοχωρίου την 8η Ιανουαρίου 2021 θα δραστηριοποιηθούν οι κάτωθι πωλητές: ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΤ...

διαβάστε περισσότερα...

Πωλητές Λαϊκής Αγοράς Ιερισσού 05/01/2021

02 ΙΑΝ 2021

διαβάστε περισσότερα...

Ηλεκτρονική κλήρωση για τη συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Δ.Κ. ΙΕΡΙΣΣΟΥ, Υποέργο 2: Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού γυμναστηρίου, Δ.Κ. Ιερισσού»

30 ΔΕΚ 2020

Ο Δήμος Αριστοτέλη, κατ΄ εφαρμογή: 1.Της παρ 8β του άρθρου 221 Ν.4412/16 2.Της παρ 10εδ.α΄άρθρου 221 Ν.4412/16 3.Της Απόφασης Υπ...

διαβάστε περισσότερα...