ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

25 ΜΑΪ 2015

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων μαζί με τα απαιτούμετα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Δήμο Αριστοτέλη, από Τετάρτη 26-05-2015 έως και Τρίτη 02-06-2015

διαβάστε περισσότερα...

Προκήρυξη μίας (1) θέσης

23 ΑΠΡ 2015

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αριστοτέλη ανακοινώνει ότι, προκειμένου να προβεί στην πρόσληψη με επιλογή ενός (1) ατόμου με σύμβαση ορισμένου χρόνου, καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν αιτήσεις με βιογραφικό, καθώς και τα απαραίτητα παραστατικά προς απόδειξη των τυπικών τους προσόντων, στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ιερισσού και συγκεκριμένα στο Γραφείο Πρωτοκόλλου, από 27-04-2015 έως και 04-05-2015, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες...

διαβάστε περισσότερα...

Αποτελέσματα Προκήρυξης ΣΟΧ1/2014

22 ΔΕΚ 2014

Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα της προκήρυξης ΣΟΧ1/2014 για πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων:

διαβάστε περισσότερα...

Εκμίσθωση του καφενείου του Κ.Α.Π.Η. στη Δημοτική Κοινότητα Αρναίας

15 ΔΕΚ 2014

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Η    Πρόεδρος του Δ.Σ.  της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αριστοτέλη « Η Φροντίδα» Έχοντας υπόψη: 1...

διαβάστε περισσότερα...

Εκμίσθωση του καφενείου του Κ.Α.Π.Η. στην Τοπική Κοινότητα Στανού

15 ΔΕΚ 2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Η    Πρόεδρος του Δ.Σ.  της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αριστοτέλη « Η Φροντίδα»   Έχοντας υπόψη: 1...

διαβάστε περισσότερα...

Εκμίσθωση του καφενείου του Κ.Α.Π.Η. στη Δημοτική Κοινότητα Ιερισσού

15 ΔΕΚ 2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Η    Πρόεδρος του Δ.Σ.  της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αριστοτέλη « Η Φροντίδα» Έχοντας υπόψη: 1...

διαβάστε περισσότερα...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ 1/2014 ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 11 ΑΤΟΜΩΝ

20 ΝΟΕ 2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1/2014 (ΑΔΑ:ΩΒΒΣΩΨ2-ΓΟΙ) για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο Δήμος Αριστοτέλη Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων σύμφωνα με: Tις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν...

διαβάστε περισσότερα...

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΟΥ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

12 ΜΑΪ 2014

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΟΥ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ   Στα πλαίσια της Δράσης «ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ» που υλοποιείται από το Δήμο Αριστοτέλη για τη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων, θα διατεθούν δωρεάν  1...

διαβάστε περισσότερα...

Αποτελέσματα της προκήρυξης ΣΟΧ 1/2014 ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ

05 ΜΑΡ 2014

Έχουν βγει τα αποτελέσματα της προκήρυξης ΣΟΧ 1/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ της επιχείρησης ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ...

διαβάστε περισσότερα...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ 1/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

20 ΦΕΒ 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ, ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός  (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αξιοποίησης Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη (ΑΞ...

διαβάστε περισσότερα...