ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ 1/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

20 ΦΕΒ 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ, ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός  (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αξιοποίησης Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη (ΑΞ...

διαβάστε περισσότερα...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ 1/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ

30 ΙΑΝ 2014

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  έντεκα  (  11  )  ατόμων  για  την  κάλυψη  των  αναγκών  του  Δημοτικού Ωδείου του Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αριστοτέλη, που εδρεύει στην Ιερισσό Χαλκιδικής και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα βλ...

διαβάστε περισσότερα...

Αποτελέσματα της προκήρυξης ΣΟΧ 1/2013 ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

27 ΔΕΚ 2013

Έχουν βγει τα αποτελέσματα της προκήρυξης ΣΟΧ 1/2013 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αριστοτέλη ΔΗ...

διαβάστε περισσότερα...

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ 4.413 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

23 ΔΕΚ 2013

Σήμερα στις 19-12-2013 δημοσιεύθηκε η τελευταία Δημόσια Πρόσκληση που αφορά στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, σε δημόσιους φορείς (Επιβλέποντες Φορείς)...

διαβάστε περισσότερα...

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝ.ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ 7.400 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

09 ΔΕΚ 2013

ΈΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝ.ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ 7.400 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ.

διαβάστε περισσότερα...

Προκήρυξη ΣΟΧ 1/2013 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

26 ΝΟΕ 2013

Το Ν.Π.Ι.Δ. , Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αριστοτέλη ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.  «Η Φροντίδα» ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση ορισμένου χρόνου 2 ( Δύο ) Ατόμων για την κάλυψη αναγκών των Παιδικών Σταθμών της με τις εξής ειδικότητες : 2 Θέσεις Κατηγορίας ΠΕ – Ειδικότητας Νηπιαγωγών ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Τα απαιτούμενα προσόντα  αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2013 (ΑΔΑ:BΛ1ΥΟΛΔ4-1Ρ9 ) , το οποίο μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να αναζητήσουν από το δικτυακό τόπο www@dimosaristoteli...

διαβάστε περισσότερα...

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

19 ΝΟΕ 2013

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΧΕΙΑ ΣΕ PDF

διαβάστε περισσότερα...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

27 ΣΕΠ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ   ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 24/9/2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ, ΓΙΑ 10...

διαβάστε περισσότερα...

Αποτελέσματα Προκήρυξης ΣΟΧ 2/2013

26 ΑΥΓ 2013

Έχουν βγει τα αποτελέσματα της προκήρυξης ΣΟΧ 2/2013 για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικής διάρκειας 8 μηνών, συνολικά δύο (2) ατόμων: ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΙΑ (1)...

διαβάστε περισσότερα...

Αποτελέσματα Προκήρυξης ΣΟΧ 1/2013

26 ΙΟΥΛ 2013

Έχουν βγει τα αποτελέσματα της προκήρυξης ΣΟΧ 1/2013 για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικής διάρκειας 8 μηνών, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων: (2) ΔΕ Ηλεκτρολόγων (1) ΔΕ Χειριστής Ελαστικοφόρου φορτωτή (JCB) (1) ΔΕ Χειριστής διαμορφωτή γαιών (γκρέϊτερ)...

διαβάστε περισσότερα...