ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Εκμίσθωση του καφενείου του Κ.Α.Π.Η. στη Δημοτική Κοινότητα Αρναίας

15 ΔΕΚ 2014

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Η    Πρόεδρος του Δ.Σ.  της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αριστοτέλη « Η Φροντίδα» Έχοντας υπόψη: 1...

διαβάστε περισσότερα...

Εκμίσθωση του καφενείου του Κ.Α.Π.Η. στην Τοπική Κοινότητα Στανού

15 ΔΕΚ 2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Η    Πρόεδρος του Δ.Σ.  της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αριστοτέλη « Η Φροντίδα»   Έχοντας υπόψη: 1...

διαβάστε περισσότερα...

Εκμίσθωση του καφενείου του Κ.Α.Π.Η. στη Δημοτική Κοινότητα Ιερισσού

15 ΔΕΚ 2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Η    Πρόεδρος του Δ.Σ.  της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αριστοτέλη « Η Φροντίδα» Έχοντας υπόψη: 1...

διαβάστε περισσότερα...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ 1/2014 ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 11 ΑΤΟΜΩΝ

20 ΝΟΕ 2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1/2014 (ΑΔΑ:ΩΒΒΣΩΨ2-ΓΟΙ) για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο Δήμος Αριστοτέλη Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων σύμφωνα με: Tις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν...

διαβάστε περισσότερα...

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΟΥ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

12 ΜΑΪ 2014

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΟΥ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ   Στα πλαίσια της Δράσης «ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ» που υλοποιείται από το Δήμο Αριστοτέλη για τη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων, θα διατεθούν δωρεάν  1...

διαβάστε περισσότερα...

Αποτελέσματα της προκήρυξης ΣΟΧ 1/2014 ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ

05 ΜΑΡ 2014

Έχουν βγει τα αποτελέσματα της προκήρυξης ΣΟΧ 1/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ της επιχείρησης ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ...

διαβάστε περισσότερα...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ 1/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

20 ΦΕΒ 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ, ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός  (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αξιοποίησης Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη (ΑΞ...

διαβάστε περισσότερα...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ 1/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ

30 ΙΑΝ 2014

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  έντεκα  (  11  )  ατόμων  για  την  κάλυψη  των  αναγκών  του  Δημοτικού Ωδείου του Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αριστοτέλη, που εδρεύει στην Ιερισσό Χαλκιδικής και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα βλ...

διαβάστε περισσότερα...

Αποτελέσματα της προκήρυξης ΣΟΧ 1/2013 ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

27 ΔΕΚ 2013

Έχουν βγει τα αποτελέσματα της προκήρυξης ΣΟΧ 1/2013 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αριστοτέλη ΔΗ...

διαβάστε περισσότερα...

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ 4.413 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

23 ΔΕΚ 2013

Σήμερα στις 19-12-2013 δημοσιεύθηκε η τελευταία Δημόσια Πρόσκληση που αφορά στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, σε δημόσιους φορείς (Επιβλέποντες Φορείς)...

διαβάστε περισσότερα...