ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ1/2013 για 8 μήνες

28 ΙΟΥΝ 2013

ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 (ΑΔΑ:ΒΕΖ8ΩΨ2-0Θ0) Ο ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ – ΑΡΙΘΜΟΣ  ΘΕΣΕΩΝ ΔΥΟ (2)...

διαβάστε περισσότερα...

Αποτελέσματα Προκήρυξης ΣΟΧ 1/2012

04 ΝΟΕ 2012

Έχουν βγει τα αποτελέσματα της προκήρυξης ΣΟΧ 1/2012 για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων: (3) ΔΕ Οδηγοί απορριμματοφόρων (Γ κατηγορίας) (2) ΔΕ Οδηγοί ημιρυμουλκούμενων απορριμματοφόρων (Ε+Γ κατηγορίας) (1) ΔΕ Χειριστής Ελαστικοφόρου φορτωτή (JCB) (2) ΔΕ Υδραυλικών (1) ΔΕ Χειριστής διαμορφωτή γαιών (γκρέϊτερ) (1) ΥΕ Εργάτης/τρια Νεκροταφείου (4) ΥΕ Εργάτες/τριες καθαριότητας (Συνοδοί απορριμματοφόρων)  

διαβάστε περισσότερα...

Αποτελέσματα Προκήρυξης ΚΟΧ 5.207/2012

23 ΑΥΓ 2012

Ο Δήμος Αριστοτέλη σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, συνειδητοποιώντας την ανάγκη αντιμετώπισης και ενίσχυσης της απασχόλησης, είχε καταθέσει πρόταση χρηματοδότησης του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας με την επωνυμία “ΠΡΟΠΤΙΚΗ”, από τα συγχρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά Προγράμματα...

διαβάστε περισσότερα...

Προκήρυξη Σύμβασης Μελέτης Πολεοδόμησης Παραλίας Καλυβίων Δήμου Αριστοτέλη

21 ΑΥΓ 2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I...

διαβάστε περισσότερα...

Αποτελέσματα Προκήρυξης ΣΜΕ 1/2012

03 ΑΥΓ 2012

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα της προκήρυξης για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) (ΚΩΔ...

διαβάστε περισσότερα...

Προκήρυξη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου για το ΚΕΠ Δήμου Αριστοτέλη

01 ΙΟΥΛ 2012

Για το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Δήμου Αριστοτέλη (Κωδικός ΚΕΠ : 983) του Νομού Χαλκιδικής   Ανακοινώνει Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) (ΚΩΔ...

διαβάστε περισσότερα...

Προκήρυξη Θέσεων Εργασίας από το πρόγραμμα ΑΡΩΓΗ

25 ΙΟΥΝ 2012

Το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ) στο πλαίσιο της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας», στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 2...

διαβάστε περισσότερα...

Αποτελέσματα Προκήρυξης ΣΟΧ 1/2012 της Φροντίδας

24 ΙΟΥΝ 2012

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αριστοτέλη « Η Φροντίδα» Ανακοινώνει τα αποτελέσματα της προκήρυξης για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής μέσω παροχής κατ΄ οίκον υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων και αναγνωρισμένα επαπειλούμενων με ανεργίας εργαζομένων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης»» της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αριστοτέλη « Η Φροντίδα» , που εδρεύει στην Αρναία Χαλκιδικής για την λειτουργία του Βοήθεια στο Σπίτι Μεγάλης Παναγίας και της Κοινωνικής Μέριμνας Αρναίας...

διαβάστε περισσότερα...

Προκήρυξη ΣΟΧ 1/2012 της ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ

20 ΙΟΥΝ 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 /2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ, ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αξιοποίησης Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη (ΑΞ...

διαβάστε περισσότερα...

Διορθωτική Προκήρυξη Κτηματογράφησης - Πολεοδόμησης Οικισμού Ιερισσού

14 ΜΑΡ 2012

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I...

διαβάστε περισσότερα...