Αεροφωτογραφία του Νεοχωρίου Χαλκιδικής

Θεματικές Ενότητες


Νέα/Ειδήσεις


ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ17/01/2014

Εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Μακεδονία-Θράκη 2007-2013” το έργο: «Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπλαση για την Τοπική Κοινότητα του Νεοχωρίου»
Διασφαλίζονται οι απαραίτητοι πόροι για την ανάπλαση των κοινόχρηστων χώρων του οικισμού του Νεοχωρίου και χρηματοδοτούνται, με αρχικό προϋπολογισμό 542.823,69 €.

Η πράξη θα χρηματοδοτηθεί από την Τεχνική Υποστήριξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονίας-Θράκης, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Ο προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται στο ποσό των 542.823,69€.
Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά την ανάπλαση των κεντρικών κοινοχρήστων χώρων της τοπικής κοινότητας του Νεοχωρίου.
Οι παρεμβάσεις λαμβάνουν χώρα σε κεντρικά σημεία του οικισμού στον κεντρικό δρόμο του Νεοχωρίου, πιο συγκεκριμένα η ανάπλαση περιλαμβάνει:

 Την ανακατασκευή και συμπλήρωση των πεζοδρομίων στον κεντρικό δρόμο του οικισμού με την κρασπέδωση, πλακόστρωση και τον ηλεκτροφωτισμό τους.
 Την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας με τον απαραίτητο επανασχεδιασμό της.
 Την ανακατασκευή της Παιδικής Χαράς .
Επιπλέον θα πραγματοποιηθούν συμπληρωματικά οι εξής απαραίτητες εργασίες:
 Καθαιρέσεις
 Εκσκαφές
 Κράσπεδα
 Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
 Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων
Σκοπός του έργου, είναι η ανάπλαση του κεντρικών κοινόχρηστων χώρων εντός του οικισμού του Νεοχωρίου, για την προστασία και ανάδειξη των πολιτιστικών, ιστορικών, μορφολογικών και αισθητικών χαρακτηριστικών της περιοχής, καθώς και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
Στόχος του έργου είναι η ανάδειξη και αξιοποίηση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο του πλούσιου παραδοσιακού αποθέματος που διαθέτουν οι οικισμοί του Δήμου μας.
Ο Δήμος Αριστοτέλη μέσα από την κατάθεση προτάσεων για ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις, αλλάζει την εικόνα των χωριών μας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δήμος Αριστοτέλη είχε ήδη προχωρήσει στην δημοπράτηση του έργου το οποίο βρίσκεται σε φάση συμβασιοποίησης .
Μέσα από την κατάθεση προτάσεων και την υλοποίηση έργων ολοκληρωμένων αστικών αναπλάσεων και σημαντικών έργων υποδομής σε όλες τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Αριστοτέλη, αναδεικνύεται η πολιτιστική κληρονομιά και το αρχιτεκτονικό απόθεμα των οικισμών μας, βελτιώνεται η ποιότητα ζωής των κατοίκων και δημιουργείται μια νέα δυναμική ανάπτυξη της περιοχής.