ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΟΥ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΟΥ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

Στα πλαίσια της Δράσης «ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ» που υλοποιείται από το Δήμο Αριστοτέλη για τη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων, θα διατεθούν δωρεάν  1.500 κάδοι Κομποστοποίησης στο 25% των νοικοκυριών του Δήμου Αριστοτέλη. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να προμηθευτείτε δωρεάν  κάδο κομποστοποίησης, μπορείτε να συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση συμμετοχής (μία φόρμα ανά κατοικία / επιχείρηση) και να την υποβάλλετε στα κατά τόπους δημοτικά καταστήματα όλων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Αριστοτέλη και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση 15410@dimosaristoteli.gr μέχρι τις 10 Ιουνίου 2014. Όσοι επιθυμούν να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτηση, αυτή βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.dimosaristoteli.gr/gr/municipality/2061
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε τηλεφωνικά στην Γραμμή Εξυπηρέτησης του Πολίτη που λειτουργεί στο Δήμο Αριστοτέλη, καλώντας στον πενταψήφιο αριθμό κλίσης  1 5 4 1 0.

Αίτηση Συμμετοχής για Προμήθεια Κάδου Κομποστοποίησης
Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία Επιχείρησης: …………………………………………………………………………………………
Διεύθυνση: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Τηλ: …………………………………………………………………… Fax: ………………………………………………………………………
Email: ……………………………………………………………………………………………………………….…..……………………………