Νέα και ανακοινώσεις

ΠΑΥΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΤΕΩΣ Ο.Γ.Α.

28 ΙΑΝ 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ενημερώνουμε τους Ασφαλισμένους και Συνταξιούχους του τέως ΟΓΑ, ότι από 1 Φεβρουαρίου 2022, με την 32864/24-01-2022 απόφαση του Διοικητή του ΕΦΚΑ, μετά την έναρξη της λειτουργίας της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Χαλκιδικής στον Πολύγυρο, οι αρμόδιοι κατά τόπο Ανταποκριτές του τέως ΟΓΑ στο Δήμου Αριστοτέλη, παύθηκαν από τα καθήκοντά τους...

διαβάστε περισσότερα...

ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 2006

13 ΙΑΝ 2022

διαβάστε περισσότερα...

Ανακοίνωση για μισθώσεις παραλιών με δημοπρασία

16 ΝΟΕ 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ      Ανακοινώνεται πως σύμφωνα με την ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15-5-2020 (ΦΕΚ 1864/15-5-2020 Τεύχος Β΄) καθώς και την τροποποίηση αυτής με την ΚΥΑ 56468,ΕΞ...

διαβάστε περισσότερα...

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

11 ΟΚΤ 2021

Καλούνται οι  Αθλητικοί και Πολιτιστικοί Σύλλογοι που εδρεύουν εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Αριστοτέλη να υποβάλλουν αίτηση προς τον Δήμο έως 20 Οκτωβρίου 2021 για την επιχορήγησή τους για συγκεκριμένες Αθλητικές και Πολιτιστικές Εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και έως 31 Δεκεμβρίου 2021...

διαβάστε περισσότερα...

Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο - Εκτέλεση προϋπολογισμού 08.2021

17 ΣΕΠ 2021

διαβάστε περισσότερα... όλα τα νέα και οι ανακοινώσεις