Νέα και ανακοινώσεις

Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο - Εκτέλεση προϋπολογισμού 08.2021

17 ΣΕΠ 2021

διαβάστε περισσότερα...

Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

31 ΑΥΓ 2021

διαβάστε περισσότερα...

Δήμος Αριστοτέλη-Εκτέλεση Πρυπολογισμού 07.2021

26 ΑΥΓ 2021

διαβάστε περισσότερα...

Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο - Εκτέλεση προϋπολογισμού 07.2021

16 ΑΥΓ 2021

διαβάστε περισσότερα...

Δήμος Αριστοτέλη-Εκτέλεση Πρυπολογισμού 06.2021

06 ΑΥΓ 2021

διαβάστε περισσότερα... όλα τα νέα και οι ανακοινώσεις