Νέα και ανακοινώσεις

Πωλητές Λαϊκής Αγοράς Ιερισσού 02/03/2021

26 ΦΕΒ 2021

Βάση της (ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ 10969/20.02.2021,ΤΕΥΧΟΣ Β’ Αρ. 648) στη λαϊκή αγορά που θα λειτουργήσει στην Κοινότητα Ιερισσού την 2α Μαρτίου 2021 θα δραστηριοποιηθούν οι κάτωθι πωλητές: ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΤ...

διαβάστε περισσότερα...

Πωλητές Λαϊκής Αγοράς Παλαιοχωρίου 26/02/2021

24 ΦΕΒ 2021

Βάση της (ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.:10969/20.02.2021,ΤΕΥΧΟΣ Β’ Αρ. 648), στη λαϊκή αγορά που θα λειτουργήσει στην Κοινότητα Παλαιοχωρίου την 26η Φεβρουαρίου 2021 θα δραστηριοποιηθούν οι κάτωθι πωλητές: ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΤ...

διαβάστε περισσότερα...

Πωλητές Λαϊκής Αγοράς Ιερισσού 23/02/2021

19 ΦΕΒ 2021

Βάση της (ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.: 9147/10.02.2021,ΤΕΥΧΟΣ Β’ Αρ. 534) στη λαϊκή αγορά που θα λειτουργήσει στην Κοινότητα Ιερισσού την 23η Φεβρουαρίου 2021 θα δραστηριοποιηθούν οι κάτωθι πωλητές: ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΤ...

διαβάστε περισσότερα...

Πωλητές Λαϊκής Αγοράς Παλαιοχωρίου 19/02/2021

17 ΦΕΒ 2021

Βάση της (ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.: 9147/10.02.2021,ΤΕΥΧΟΣ Β’ Αρ. 534), στη λαϊκή αγορά που θα λειτουργήσει στην Κοινότητα Παλαιοχωρίου την 19η Φεβρουαρίου 2021 θα δραστηριοποιηθούν οι κάτωθι πωλητές: ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΤ...

διαβάστε περισσότερα...

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2005

17 ΦΕΒ 2021

Οι γεννημένοι Άρρενες του έτους 2005, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αρρένων του Δήμου AΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, υποχρεούνται να υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση για την κατάρτιση του Στρατολογικού Πίνακα και να προσέλθουν στην υπηρεσία μας από τις 25/1/2021 έως τις 31/3/2021, από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8:00 π...

διαβάστε περισσότερα... όλα τα νέα και οι ανακοινώσεις