Νέα και ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

17 ΟΚΤ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Ιερισσός 17-10-2019 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                          Αρ...

διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

15 ΟΚΤ 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ             Καλούνται  οι Φορείς, Σύλλογοι και οργανώσεις του Δήμου Αριστοτέλη (αναγνωρισμένοι από το Πρωτοδικείο) να εκφράσουν εγγράφως τη βούληση τους για συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, η οποία θα συγκροτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν...

διαβάστε περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

15 ΟΚΤ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Ιερισσός  17-10-2019 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                           Αρ...

διαβάστε περισσότερα...

Καθαρισμός (εξάμωση – απομάκρυνση λιπών και φερτών υλών) υγρών θαλάμων αντλιοστασίων αποχέτευσης

14 ΟΚΤ 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριστοτέλη  κ.  Στυλιανός Θ. Βαλιάνος   Έχοντας υπόψη την 176/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής...

διαβάστε περισσότερα...

Παράταση ρύθμισης βεβαιωμένων οφειλών

04 ΟΚΤ 2019

Ο Δήμος Αριστοτέλη, στα πλαίσια του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/17.05.2019 τεύχος Α') «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο...

διαβάστε περισσότερα... όλα τα νέα και οι ανακοινώσεις