Νέα και ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για θέσεις εκπαιδευτών ενήλικων στα «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης –Νέα Φάση»

29 ΟΚΤ 2018

Ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους Εκπαιδευτές Ενηλίκων ότι έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι...

διαβάστε περισσότερα...

Δικαίωμα ψήφου Ευρωπαίων πολιτών

26 ΟΚΤ 2018

Σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τεύχος Α’/19-07-2018), οι Ειδικοί Εκλογικοί Κατάλογοι των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύουν και για τις περιφερειακές εκλογές...

διαβάστε περισσότερα...

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΙΕΡΙΣΣΟΥ, ΝΕΩΝ ΡΟΔΩΝ, ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ, ΓΟΜΑΤΙΟΥ, ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ, ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΥΡΓΑΔΙΚΙΩΝ»

25 ΟΚΤ 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριστοτέλη  κ. Αργύρης Σωτ. Τσακνής Έχοντας υπόψη την 175/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής...

διαβάστε περισσότερα...

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αριστοτέλη - Εκτέλεση προϋπολογισμού Σεπτέμβριος 2018

25 ΟΚΤ 2018

διαβάστε περισσότερα...

Δήμος Αριστοτέλη - Εκτέλεση προϋπολογισμού Σεπτέμβριος 2018

24 ΟΚΤ 2018

διαβάστε περισσότερα... όλα τα νέα και οι ανακοινώσεις