Πολεοδομία

Το τμήμα Πολεοδομίας του Δήμου Αριστοτέλη βρίσκεται στην Αρναία στο κτίριο της μαθητικής εστίας και εξυπηρετεί το κοινό


ΤΡΙΤΗ και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ


09:00-13:30 Εξυπηρέτηση Κοινού και Μηχανικών


Τις ημέρες Δευτέρα και Πέμπτη οι υπάλληλοι πραγματοποιούν αυτοψίες
και βρίσκονται εκτός της έδρας της υπηρεσίας,
ενώ την ημέρα Τετάρτη η υπηρεσία λειτουργεί χωρίς να δέχεται κοινό.
Το πρωτόκολλο της υπηρεσίας λειτουργεί όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Τηλ: 2372351200


email: poleodomia@dimosaristoteli.gr


ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ στο κοινό ότι για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, για κάθε πρόσβαση στα αρχεία της Πολεοδομίας, απαιτείται νομιμοποίηση του αιτούντος, δηλαδή ο αιτών θα πρέπει να είναι είτε ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, είτε ο μηχανικός της αδείας, είτε να έχει επικυρωμένη εξουσιοδότηση.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ότι για την πρόσβαση σε φακέλους οικοδομικών αδειών απαιτείται προηγούμενη αίτηση στην πολεοδομία. Για τις αιτήσεις που γίνονται μέχρι το μεσημέρι κάθε Πέμπτης οι φάκελοι μεταφέρονται στα γραφεία της πολεοδομίας νωρίς το πρωί της Παρασκευής και παραμένουν εκεί στη διάθεση του αιτούντος μέχρι το μεσημέρι της επόμενης Πέμπτης καθώς νωρίς το πρωί της Παρασκευής επιστρέφονται στο αρχείο για να έρθουν οι νέοι φάκελοι.

Οι αιτήσεις για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αιτούντων  μπορούν να γίνονται και μέσω φαξ με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας. Κατά την προσέλευση στην πολεοδομία για την πρόσβαση στο φάκελο είναι απαραίτητη η προσκόμιση της ταυτότητας του αιτούντος.
Στην κατηγορία ΤΗΛΕΦΩΝΑ μπορείτε να βρείτε περισσότερα στοιχεία επικοινωνίας, ενώ στα αντίστοιχα μενού μπορείτε να βρείτε σχετικές νομοθεσίες για το Δήμο Αριστοτέλη και χρήσιμα έντυπα.