ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

Δημοσίευση διακήρυξης επαναληπτικής ηλεκτρονικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού

11 ΙΟΥΛ 2024

διαβάστε περισσότερα...

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

03 ΙΟΥΛ 2024

διαβάστε περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΙΓΙΑΛΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

20 ΙΟΥΝ 2024

διαβάστε περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ της Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

10 ΙΟΥΝ 2024

διαβάστε περισσότερα...

Προκήρυξη διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδού από τα όρια της Ιερισσού έως τον οικισμό Μηχανικών»

04 ΙΟΥΝ 2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αριστοτέλη, προκηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (Ε...

διαβάστε περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ

16 ΜΑΪ 2024

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου στην Κοινότητα Μ. Παναγίας για την στέγαση του παιδικού σταθμού Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Προκηρύσσει δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου στην Κοινότητα Μ...

διαβάστε περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΙΕΡΙΣΣΟΥ

16 ΜΑΪ 2024

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου στην Κοινότητα Ιερισσού για την στέγαση του ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΙΕΡΙΣΣΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Προκηρύσσει δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου στην Κοινότητα Ιερισσού που θα χρησιμοποιηθεί για την στέγαση του ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΙΕΡΙΣΣΟΥ...

διαβάστε περισσότερα...

Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση λατομείου στη θέση «Ξηρόλακας» εντός της λατομικής περιοχής Βαρβάρας του Δήμου Αριστοτέλη.

14 ΜΑΪ 2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ  Ιερισσός,  13-05-2024 Αριθμ.πρωτ.: 11638 Ταχ. Δ/νση    Ταχ...

διαβάστε περισσότερα...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ Τ.Κ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ Δ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

09 ΜΑΪ 2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριστοτέλη  κ.  Στυλιανός Θ. Βαλιάνος Έχοντας υπόψη την 119/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, κάτω των ορίων, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ Τ...

διαβάστε περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 07 & 08 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ

08 ΜΑΪ 2024

διαβάστε περισσότερα...