ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Αποκατάσταση δικτύων όμβριων υδάτων στην Δ.Κ. Ιερισσού

05 ΑΠΡ 2019

Ιερισσός,  04-04-2019                 Αριθ. Πρωτ.: 8046 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ   ΕΡΓΟ: «ΣΑΕ055 ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ...

διαβάστε περισσότερα...

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Αποκατάσταση δικτύων όμβριων υδάτων στην Δ.Κ. Ιερισσού

05 ΑΠΡ 2019

Ιερισσός,  04-04-2019                 Αριθ. Πρωτ.: 8046 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ   ΕΡΓΟ: «ΣΑΕ055 ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ...

διαβάστε περισσότερα...

Αποκατάσταση υδρευτικής γεώτρησης Στρατωνίου

04 ΑΠΡ 2019

  Ιερισσός, 03-04-2019 Αρ. Πρωτ.: 8516 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ   ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ         ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ...

διαβάστε περισσότερα...

Διακήρυξη δημοπρασίας για τη μίσθωση ενός (1) ακινήτου εντός της Δ.Κ. Ιερισσού του Δήμου Αριστοτέλη, για τη στέγαση των λειτουργικών αναγκών του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

04 ΑΠΡ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                                                                               Ταχ...

διαβάστε περισσότερα...

Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού Υπηρεσιών Δήμου Αριστοτέλη και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2019

27 ΜΑΡ 2019

ΑΔΑ: ΩΑ78ΩΨ2-Σ2Ο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            ΝΟΜΟΣ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                                  ΔΗΜΟΣ  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ  ΑΡΙΘ...

διαβάστε περισσότερα...

Διακήρυξη ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ δημοπρασίας για την εκμίσθωση αιγιαλών του Δήμου Αριστοτέλη

22 ΜΑΡ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Ιερισσός, 21-03-2019 Αριθμ...

διαβάστε περισσότερα...

Πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης στον οικισμό Γοματίου Δήμου Αριστοτέλη - Διενέργεια κλήρωσης

20 ΜΑΡ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Ιερισσός, 18-03-2019      Ανακοίνωση ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΟΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ» προϋπολογισμού 19...

διαβάστε περισσότερα...

Αποκατάσταση ζημιών δημοτικών δρόμων – τσιμεντοστρώσεις, αστικού οδικού δικτύου Δήμου Αριστοτέλη - Διενέργεια κλήρωσης

20 ΜΑΡ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Ιερισσός, 18-03-2019 Ανακοίνωση ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΣΑΕ 055 ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ...

διαβάστε περισσότερα...

Αποκατάσταση υδρευτικής γεώτρησης Στρατωνίου - Διενέργεια κλήρωσης

13 ΜΑΡ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Ιερισσός, 12-03-2019 Ανακοίνωση Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Αριστοτέλη, κατ΄ εφαρμογή: Της παρ 8α του άρθρου 221 Ν...

διαβάστε περισσότερα...

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Μ. Παναγίας (ΕΕΛ Μ. Παναγίας) - Διενέργεια κλήρωσης

13 ΜΑΡ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Ιερισσός, 12-03-2019 Ανακοίνωση Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Αριστοτέλη, κατ΄ εφαρμογή: Της παρ 8α του άρθρου 221 Ν...

διαβάστε περισσότερα...