ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών έτους 2018 (επαναληπτική)

05 ΙΑΝ 2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριστοτέλη  κ. Αργύρης Σωτ...

διαβάστε περισσότερα...

Προμήθεια ειδών ένδυσης (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)

04 ΔΕΚ 2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριστοτέλη  κ. Αργύρης Σωτ. Τσακνής Έχοντας υπόψη την 173/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής...

διαβάστε περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 12 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ

30 ΝΟΕ 2017

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που περιγράφεται παρακάτω: Έκταση: 28,00 τμ Πόλη: Δημοτική Κοινότητα Ιερισσού Δήμος: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Οδός: - Αριθμός Καταστήματος: 12 Είδος: Ισόγειο Κατάστημα  Ε=28,00 τ...

διαβάστε περισσότερα...

Προμήθεια τροφίµων για τις ανάγκες της Μαθητικής Εστίας Αρναίας και του Παιδικού Σταθμού Αρναίας

27 ΝΟΕ 2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριστοτέλη  κ. Αργύρης Σωτ. Τσακνής Έχοντας υπόψη την 172/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής...

διαβάστε περισσότερα...

Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Αριστοτέλη

13 ΝΟΕ 2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριστοτέλη  κ. Αργύρης Σωτ. Τσακνής Έχοντας υπόψη την 162/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής...

διαβάστε περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜΟΝ 6 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ

08 ΝΟΕ 2017

Έχοντας υπόψη: 1) το άρθρο 72 παρ. 1ε  του ΔΚΚ 3852/2010 2) το άρθρο 192 του ΔΚΚ 3) τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 4) την υπ’ αριθμόν 122/2016 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αριστοτέλη 5) την υπ΄ αριθμόν 167/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία καθορίστηκαν οι όροι  της δημοπρασίας 6) τα χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων ακινήτων και τις ανάγκες του Δήμου ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση του υπ΄αριθμόν 6 καταστήματος Δημοτικής Αγοράς Ιερισσού και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον έως και τις 20-11-2017 1) Περιγραφή του ακινήτου Έκταση: 28,00 τμ Πόλη: Δημοτική Κοινότητα Ιερισσού Δήμος: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Οδός: - Αριθμός Καταστήματος: 6 Είδος: Ισόγειο Κατάστημα  Ε=28,00 τ...

διαβάστε περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ Κ.Α.Π.Η.) ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ

08 ΝΟΕ 2017

Έχοντας υπόψη: 1) το άρθρο 72 παρ. 1ε  του ΔΚΚ 3852/2010 2) το άρθρο 192 του ΔΚΚ 3) τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 4) την υπ’ αριθμόν 247/2017 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αριστοτέλη 5) την υπ΄ αριθμόν 166/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία καθορίστηκαν οι όροι  της δημοπρασίας 6) τα χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων ακινήτων και τις ανάγκες του Δήμου ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση δημοτικού κτιρίου (πρώην Κ...

διαβάστε περισσότερα...

Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών έτους 2018

24 ΟΚΤ 2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριστοτέλη  κ. Αργύρης Σωτ. Τσακνής Έχοντας υπόψη την 148/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής...

διαβάστε περισσότερα...

Προμήθεια οικοδομικών υλικών για διάφορες ανάγκες της Δ. Ε. Σταγείρων – Ακάνθου

19 ΟΚΤ 2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   Ο ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριστοτέλη  κ. Αργύρης Σωτ. Τσακνής   Έχοντας υπόψη την 149/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής...

διαβάστε περισσότερα...

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΗΛΩΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ (ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

18 ΣΕΠ 2017

Ο Δήμος Αριστοτέλη σύμφωνα με την 371/2016 και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 142/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και το νομοθετικό πλαίσιο αρ...

διαβάστε περισσότερα...