ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ. Κ. ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ ΤΗΣ Δ. Ε. ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ – ΑΚΑΝΘΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ»

12 ΙΟΥΛ 2019

ΑΔΑ: 7ΜΣΞΩΨ2-ΓΔΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                                  ΔΗΜΟΣ  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ                                                                 ΑΡΙΘ...

διαβάστε περισσότερα...

ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ -ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΡΑΔΟΝΙΟΥ, ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΜΟΛΥΒΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ Δ.Κ. ΑΡΝΑΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ»

01 ΙΟΥΛ 2019

ΑΔΑ: 6ΧΣ6ΩΨ2-ΙΜΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                                  ΔΗΜΟΣ  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ                                                  ΑΡΙΘ...

διαβάστε περισσότερα...

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Εργασία αποκατάστασης ζημιών από παγετό σε δίκτυα και εγκαταστάσεις ύδρευσης και άρδευσης του Δήμου Αριστοτέλη»»

25 ΙΟΥΝ 2019

ΑΔΑ: 6ΝΑ3ΩΨ2-ΠΛ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                                  ΔΗΜΟΣ  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ                                                  ΑΡΙΘ...

διαβάστε περισσότερα...

Μονάδα φίλτρανσης νερού στην Τ.Κ. Πυργαδικίων Δήμου Αριστοτέλη

05 ΙΟΥΝ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΑΡΙΘΜ...

διαβάστε περισσότερα...

Μονάδα φίλτρανσης νερού στην Τ.Κ. Νεοχωρίου Δήμου Αριστοτέλη

05 ΙΟΥΝ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΑΡΙΘΜ...

διαβάστε περισσότερα...

Προμήθεια και εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού για τη λειτουργία της Μονάδας Φίλτρανσης Νερού στην Τ.Κ. Παλαιοχωρίου Δήμου Αριστοτέλη

05 ΙΟΥΝ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΑΡΙΘΜ...

διαβάστε περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜΟΝ 13 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ

07 ΜΑΪ 2019

  Έχοντας υπόψη: 1) το άρθρο 72 παρ. 1ε  του ΔΚΚ 3852/2010 2) το άρθρο 192 του ΔΚΚ 3) τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 4) την υπ’ αριθμόν 145/2019 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αριστοτέλη 5) την υπ΄ αριθμόν 101/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία καθορίστηκαν οι όροι  της δημοπρασίας 6) τα χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων ακινήτων και τις ανάγκες του Δήμου ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση του υπ΄αριθμόν 13 καταστήματος Δημοτικής Αγοράς Ιερισσού και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον έως και τις 17-05-2019...

διαβάστε περισσότερα...

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΕΤΟΥΣ 2019»

02 ΜΑΪ 2019

ΑΔΑ: Ω6ΨΤΩΨ2-ΖΗ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ΝΟΜΟΣ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                                  ΔΗΜΟΣ  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ                                                  ΑΡΙΘ...

διαβάστε περισσότερα...

Ασφάλιστρα αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Αριστοτέλη

27 ΑΠΡ 2019

ΑΔΑ: ΗΡ6ΩΨ2-Τ0Χ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                                  ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘ...

διαβάστε περισσότερα...

Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Αριστοτέλη

25 ΑΠΡ 2019

ΑΔΑ: 6ΘΗ4ΩΨ2-ΑΒΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                                  ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘ...

διαβάστε περισσότερα...