ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη Υδρονομέων Άρδευσης 2020

03 ΜΑΡ 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη του Νομού Χαλκιδικής έχοντας υπόψη: 1...

διαβάστε περισσότερα...

Κάλυψη μιας θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών

20 ΦΕΒ 2020

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη Έχοντας υπόψη:  Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»...

διαβάστε περισσότερα...

Πλήρωση θέσης Εθελοντή Σχολικού Τροχονόμου για το Νηπιαγωγείο Μ. Παναγίας

24 ΔΕΚ 2019

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Εθελοντή Σχολικού Τροχονόμου για το Νηπιαγωγείο Μ. Παναγίας   Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αριστοτέλη , έχοντας υπόψη: ·         Τις παρ...

διαβάστε περισσότερα...

Μία Θέση ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ - ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ

31 ΟΚΤ 2019

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ,  ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: 1) ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ) ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 65 ΕΤΩΝ...

διαβάστε περισσότερα...

Δύο θέσεις Ειδικών Συμβούλων για Πολιτικούς Μηχανικούς

22 ΣΕΠ 2019

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη Έχοντας υπόψη:  Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»...

διαβάστε περισσότερα...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ

12 ΙΟΥΛ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Αριθ...

διαβάστε περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΤΑΒΕΡΝΑ) ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜΟΝ 1300 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΛΗΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ

11 ΦΕΒ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                   ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Ταχ...

διαβάστε περισσότερα...

ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

03 ΙΑΝ 2019

Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη Έχοντας υπόψη:  Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»  Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν...

διαβάστε περισσότερα...

Γνωστοποίηση για την πρόσληψη ενός (1) Επιστημονικού Συνεργάτη Δημάρχου με ειδίκευση σε θέματα Περιβαλλοντικής Γεωλογίας-Υδρογεωλογίας και Διαχείρισης έργων ΕΣΠΑ

25 ΟΚΤ 2018

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν...

διαβάστε περισσότερα...

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 2/2018 (ΑΔΑ:6Ι29ΩΨ2-ΖΚΟ)

12 ΣΕΠ 2018

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ,  ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: 1) ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ) ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 65 ΕΤΩΝ...

διαβάστε περισσότερα...