ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων έκτακτου προσωπικού Πολιτικής προστασίας του Δήμου Αριστοτέλη, διάρκειας δύο (2) μηνών, ειδικότητας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

16 ΙΟΥΛ 2024

διαβάστε περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΟΧ 1/2024

03 ΙΟΥΛ 2024

διαβάστε περισσότερα...

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας έως τρεις (3) μήνες, για την κάλυψη των αναγκών στελέχωσης της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης Ολυμπιάδας του Δήμου Αριστοτέλη

03 ΙΟΥΛ 2024

διαβάστε περισσότερα...

Ανακοίνωση για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 14/10/2024 συνολικά ΔΥΟ (2) ατόμων προσωπικού πολιτικής προστασίας του Δήμου Αριστοτέλη που εδρεύει στην Ιερισσό Χαλκιδικής

25 ΙΟΥΝ 2024

διαβάστε περισσότερα...

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 14/10/2024 συνολικά ΔΥΟ (2) ατόμων προσωπικού πολιτικής προστασίας του Δήμου Αριστοτέλη

17 ΙΟΥΝ 2024

διαβάστε περισσότερα...

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ, ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΑΤΟΜΩΝ

13 ΙΟΥΝ 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2024 (ΑΔΑ:9ΤΩΓΩΨ2-Ι7Ε) Ο ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ,  ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: 1) ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ -  ΤΡΙΑ(3) ΑΤΟΜΑ 2) ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΔΩΔΕΚΑ (12) ΑΤΟΜΑ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 65 ΕΤΩΝ...

διαβάστε περισσότερα...

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τριών (3) ατόμων προσωπικού Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αριστοτέλη

24 ΑΠΡ 2024

διαβάστε περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

28 ΜΑΡ 2024

διαβάστε περισσότερα...

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 3/2023 ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ"

29 ΙΑΝ 2024

διαβάστε περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 32023 για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για τη στελέχωση της δομής «Παιδικός Σταθμός Παλαιοχωρίου»

15 ΔΕΚ 2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  3/2023 (ΑΔΑ: 69ΛΟΟΛΔ4-ΞΩΙ) Για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση  της Δράσης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» (Περίοδος 2023-2024) Συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) και από εθνικούς πόρους Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αριστοτέλη «Η Φροντίδα»

διαβάστε περισσότερα...