Αποτελέσματα Προκήρυξης ΣΟΧ1/2015

Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα της προκήρυξης ΣΟΧ1/2015 για πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εικοσιτριών (23) ατόμων: