Σχετικά με την διάρθρωση και λειτουργία των Αστυνομικών Υπηρεσιών στον Δήμο Αριστοτέλη

Με αφορμή πληροφορίες που δημοσιεύονται στο διαδίκτυο, όσον αφορά την διάρθρωση και την λειτουργία των Αστυνομικών υπηρεσιών στον Δήμο Αριστοτέλη, η Δημοτική Αρχή αισθάνεται την ανάγκη να επαναλάβει τα πραγματικά γεγονότα, προς αποφυγή των όποιον σκόπιμων στρεβλώσεων.

Όπως είναι γνωστό (βλ. και Δελτία Τύπου του Δήμου Αριστοτέλη από 25-08-2016 και 12-09-2016), μετά τη δημοσίευση του προσχεδίου Προεδρικού Διατάγματος (ΠΔ) για την «Αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας» που προέβλεπε τη λειτουργία (επαναλειτουργία)ενός Αστυνομικού Τμήματος στην έδρα του Δήμου, την Ιερισσό (απόφαση που ίσχυε για όλους τους Νομούς της Ελλάδας) και την υποβάθμιση του Αστυνομικού Τμήματος της Αρναία σε Αστυνομικό Σταθμό, ο Δήμος Αριστοτέλη αντέδρασε αμέσως και με την με αριθμό 285/2016 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου και με συνεχείς παραστάσεις του Δημάρχου στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και Υπουργεία, ζήτησε να λειτουργήσουν δύο (2) Αστυνομικά Τμήματα, τόσο της Ιερισσού, πρωτεύουσας του Δήμου, όσο και της Αρναίας, ιστορικής έδρας του Δήμου, για τους λόγους που εκτενώς αναπτύχθηκαν και στην απόφαση του ΔΣ και στα Δελτία Τύπου.

Όπως ανακοίνωσε δε ο Δήμαρχος, κος Γεώργιος Ζουμπάς στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2016, «Οι προθέσεις μας φαίνεται να έχουν αίσιο τέλος και όπως πληροφορούμαι από το αρμόδιο Υπουργείο, στο ΠΔ που σύντομα θα δημοσιευθεί σε ΦΕΚ, θα συνιστώνται δύο Α.Τ. στο Δήμο μας, ένα στην πρωτεύουσα, την Ιερισσό και ένα στην ιστορική έδρα του Δήμου, την Αρναία».

Την πληροφορία αυτή, η οποία πρώτη φορά ακούστηκε δημόσια στο Δημοτικό Συμβούλιο, κάποιοι επιτήδειοι στη διαστρέβλωση και παραπληροφόρηση, προσπαθούν να την περάσουν σαν «αποτέλεσμα ενεργειών» των κων Πάχτα (πρώην Δημάρχου) και Βαγιωνά (Βουλευτή Χαλκιδικής), οι οποίοι με τις δηλώσεις και τοποθετήσεις τους στα ΜΜΕ και στη Βουλή για το θέμα, το μόνο που επιδίωκαν ήταν να υποδαυλίζουν το διχασμό της τοπικής κοινωνίας, χτίζοντας πάνω σε αυτό τις πολιτικές φιλοδοξίες τους.

Επειδή, ωστόσο, «το ψέμα έχει κοντά ποδάρια», όπως λέει και ο λαός μας και ο λαός της Χαλκιδικής έχει μεγάλη μνήμη, μετά και τη δημοσίευση του ΠΔ στο ΦΕΚ, ο Δήμος μας θα κάνει επίσημη ανακοίνωση, ευχαριστώντας παράλληλα όσους πραγματικά βοήθησαν και συνέβαλαν στην αίσια έκβαση του θέματος.

Γρ. Επικοινωνίας & Δ. Σχέσεων
Δήμου Αριστοτέλη