Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση «Η Φροντίδα» - Αποτελέσματα Προκήρυξης ΣΟΧ1/2016

Τα αποτελέματα της προκήρυξης με αριθμό ΣΟΧ 1/2016, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αριστοτέλη Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ, που αφορούν την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση του προγράμματος <<ΒΟΗΘΕΙΑ στο ΣΠΙΤΙ>> Παλαιοχωρίου φαίνονται αναλυτικά παρακάτω: