Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση αιγιαλών του Δήμου Αριστοτέλη

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον έως και τις 03-07-2017 , προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 04-07-2017 ημέρα Τρίτη , με ώρα λήξης προσέλευσης των ενδιαφερομένων  10.00 π.μ. ,και ώρα λήξης δημοπρασίας 15.00 μ.μ. στο Δημαρχιακό  κατάστημα στην Ιερισσό.

Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟ

1 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 250τ.μ. ΑΛΥΚΕΣ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗ(ομπρέλες-ξαπλώστρες) Έως 31-12-2019 9.000 ευρώ

2 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 60τ.μ. ΑΛΥΚΕΣ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗ (θαλάσσια μέσα αναψυχής) Έως 31-12-2019 3000 ευρώ

3 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 40τ.μ. ΚΟΛΙΟΣ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗ(θαλάσσια μέσα αναψυχής) Έως 31-12-2019 3000 ευρώ

4 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 60τ.μ. ΚΑΡΝΑΓΙΟ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗ(θαλάσσια μέσα αναψυχής) Έως 31-12-2019 3000 ευρώ

5 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 150 τ.μ. ΚΟΜΙΤΣΑ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ (ξαπλώστρες-ομπρέλες) Έως 31-12-2019 5.400 ευρώ

6 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 40τ.μ. ΛΙΜΑΝΙ ΤΣΑΡΚΙ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗ (θαλάσσια μέσα αναψυχής) Έως 31-12-2019 3000 ευρώ     

7 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 50τ.μ. ΚΑΜΠΟΥΔΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΞΕΝ/ΧΕΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ (θαλάσσια μέσα αναψυχής) Έως 31-12-2019 3000 ευρώ

8 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 50τ.μ. ΟΥΡ/ΛΗ ΔΙΠΛΑ ΞΕΝ/ΧΕΙΟ ΘΕΟΞΕΝΙΑ(θαλάσσια μέσα αναψυχής) Έως 31-12-2019 3000 ευρώ

9 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 50τ.μ. ΟΥΡ/ΛΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΞΕΝ/ΧΕΙΟΥ ΑΚΡΑΘΟΣ(θαλάσσια μέσα αναψυχής) Έως 31-12-2019 3000 ευρώ

10 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 50τ.μ. ΟΥΡ/ΛΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΞΕΝ/ΧΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ(θαλάσσια μέσα αναψυχής) Έως 31-12-2019 3000 ευρώ

11 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 50τ.μ. ΟΥΡ/ΛΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΞΕΝ/ΧΕΙΟΥ ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ(θαλάσσια μέσα αναψυχής) Έως 31-12-2019 3000 ευρώ

12 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 190,48τ.μ.& 10τ.μ. αντίστοιχα ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ (ξαπλώστρες-ομπρέλες, καντίνα) Έως 31-12-2019 5.714 ευρώ
& 3000 ευρώ αντίστοιχα

13 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 39,28τ.μ. ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ (ξαπλώστρες-ομπρέλες) Έως 31-12-2019 1.178,4
ευρώ

14 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 40τ.μ. ΜΕΓΑΛΗ ΑΜΜΟΣ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΤΟΥ CAMPING(θαλάσσια μέσα αναψυχής) Έως 31-12-2019 3000 ευρώ

15 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 50τ.μ. ΟΥΡ/ΛΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΞΕΝ/ΧΕΙΟΥ ΑΕΤΩΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ(θαλάσσια μέσα αναψυχής)  Έως 31-12-2019 3000 ευρώ

16 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 90 τ.μ.&10 τ.μ. αντίστοιχα ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗ ΚΑΛΟΠΗΓΑΔΟ             (ξαπλώστρες-   ομπρέλες, καντίνα) Έως 31-12-2019 3.240 ευρώ & 3000 ευρώ αντίστοιχα

17 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 290 τ.μ. & 10 τ.μ. αντίστοιχα ΚΑΚΟΥΔΙΑ ΙΕΡΙΣΣΟΥ (ξαπλώστρες-ομπρέλες, καντίνα) Έως 31-12-2019 8.700 ευρώ & 3000 ευρώ αντίστοιχα

18 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 290 τ.μ. & 10 τ.μ. αντίστοιχα ΚΑΜΠΟΣ ΠΥΡΓΑΔΙΚΙΑ(ξαπλώστρες-ομπρέλες, καντίνα) Έως 31-12-2019 8.700 ευρώ & 3000 ευρώ αντίστοιχα

19 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 290 τ.μ. & 10 τ.μ. αντίστοιχα ΔΕΒΕΛΙΚΙ ΓΟΜΑΤΙ (ξαπλώστρες-ομπρέλες, καντίνα) Έως 31-12-2019 8.700 ευρώ & 3000 ευρώ αντίστοιχα

20 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 290 τ.μ. & 10 τ.μ. αντίστοιχα ΓΙΑΛΑΚΙ ΠΥΡΓΑΔΙΚΙΑ(ξαπλώστρες-ομπρέλες, καντίνα) Έως 31-12-2019 8.700 ευρώ & 3000 ευρώ αντίστοιχα

21 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 290 τ.μ. & 10 τ.μ. αντίστοιχα ΧΙΛΙΑΔΟΥ ΓΟΜΑΤΙ(ξαπλώστρες-ομπρέλες, καντίνα) Έως 31-12-2019 8.700 ευρώ & 3000 ευρώ αντίστοιχα

22 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 290 τ.μ. & 10 τ.μ. αντίστοιχα ΠΥΡΓΟΣ ΓΟΜΑΤΙ(ξαπλώστρες-ομπρέλες, καντίνα) Έως 31-12-2019 8.700 ευρώ & 3000 ευρώ αντίστοιχα

23 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 191,19 τ.μ & 10 τ.μ αντίστοιχα ΒΟΡΙΑΣ ΛΙΜΑΝΙ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ (ξαπλώστρες-ομπρέλες-καντίνα) Έως 31-12-2019 30.000 ευρώ & 3000 ευρώ αντίστοιχα

24 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 210,86 τ.μ & 10 τ.μ αντίστοιχα ΓΟΥΡΓΟΥΡΟΥ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗ (ξαπλώστρες-ομπρέλες-καντίνα) Έως 31-12-2019 15.000 ευρώ & 3.000 ευρώ αντίστοιχα

25 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 164,66 τ.μ & 10 τ.μ αντίστοιχα 1η ΑΜΜΟΥΔΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ (ξαπλώστρες-ομπρέλες-καντίνα) Έως 31-12-2019 39.000 ευρώ & 3.000 ευρώ αντίστοιχα

26  ΑΙΓΙΑΛΟΣ 210,51 τ.μ & 10 τ.μ αντίστοιχα ΒΙΝΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ (ξαπλώστρες-ομπρέλες-καντίνα) Έως 31-12-2019 24.000 ευρώ & 3.000 ευρώ αντίστοιχα

27 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 49,60 τ.μ ΓΟΥΡΓΟΥΡΟΥ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗ (μη μηχανικά θαλάσσια μέσα αναψυχής) Έως 31-12-2019 3.000 ευρώ

28 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 240 τ.μ &10 τ.μ αντίστοιχα ΒΑΣΙΛΙΤΣΙ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ (ξαπλώστρες-ομπρέλες-καντίνα)  Έως 31-12-2019 7.200 ευρώ & 3.000 ευρώ αντίστοιχα

29 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 52,77 τ.μ ΒΑΣΙΛΙΤΣΙ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ (θαλάσσια μέσα αναψυχής) Έως 31-12-2019 3.000 ευρώ

30 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 240 τ.μ & 10 τ.μ αντίστοιχα ΔΙΑΒΟΡΒΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ (ξαπλώστρες-ομπρέλες-καντίνα) Έως 31-12-2019 7.200 ευρώ & 3.000 ευρώ αντίστοιχα

31 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 52,77 τ.μ ΔΙΑΒΟΡΒΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ (θαλάσσια μέσα αναψυχής) Έως 31-12-2019 3.000 ευρώ

32 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 200 τ.μ  ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ (ξαπλώστρες-ομπρέλες) Έως 31-12-2019 6.000 ευρώ 33 ΑΙΓΙΑΛΟΣ 490 τ.μ. & 10τ.μ. αντίστοιχα ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ (ξαπλώστρες-ομπρέλες-καντίνα) Έως 31-12-2019 14.700 ευρώ & 3.000 ευρώ αντίστοιχα

Για να γίνει κάποιος δεκτός στην δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά:

1)Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας συμμετέχοντος, εγγυητή και τυχόν εκπροσώπου.

2)Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο όταν πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου φυσικού προσώπου

3)Σε περίπτωση συμμετοχής νομικού προσώπου τα καταστατικό και τροποποιήσεις αυτού καθώς και πιστοποιητικό από την αρμόδια υπηρεσία που να προκύπτει το καταστατικό και όλες οι τροποποιήσεις του.

Αν πρόκειται για Α.Ε. απόσπασμα πρακτικού Δ.Σ. για συμμετοχή στη δημοπρασία και ορισμός προσώπου που εξουσιοδοτείται να υπογράψει την προσφορά καθώς και αντίκλητος με πλήρη στοιχεία ταυτότητας και διεύθυνσης που εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με την παρούσα.

4)Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αξίας ίσης προς το 10% του οριζόμενου στην διακήρυξη ελάχιστου ορίου κατώτερης προσφοράς, η οποία μετά τη λήξη της δημοπρασίας θα επιστραφεί στους διαγωνιζόμενους , εκτός του τελευταίου πλειοδότη που θα παραμείνει στην υπηρεσία του Δήμου Αριστοτέλη μέχρι κατακυρώσεως της δημοπρασίας, οπότε θα αντικατασταθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης με εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αξίας ίσης προς το 10% επί του επιτευχθησομένου μισθώματος, η οποία θα επιστραφεί μετά την λήξη της σύμβασης.

5) Υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσέλθει στην σύνταξη του μισθωτηρίου συμβολαίου μέσα σε 10 μέρες από την κοινοποίηση της εγκριτικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και ότι κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή ίση με το ποσό 10%του κατακυρωθέντος μισθώματος ως προκαταβολή, για την τήρηση των συμφωνηθέντων , διαφορετικά η κατατεθείσα εγγυητική συμμετοχής καταπίπτει αυτοδίκαια υπέρ του Δήμου.

6)Βεβαίωση από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής (από οποιαδήποτε αιτία) του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ (εξίσου και για τους υπόλοιπους εταίρους , αν είναι εταιρεία προσωπική καθώς  και Υπεύθυνη Δήλωση των εταίρων μη συμμετοχής σε άλλη εταιρεία οποιασδήποτε νομικής μορφής η οποία έχει οφειλές προς τον Δήμο Αριστοτέλη)

7)Βεβαίωση από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής (από οποιαδήποτε αιτία) του ΕΓΓΥΗΤΗ και Υπεύθυνη Δήλωση μη συμμετοχής του σε άλλη εταιρεία οποιασδήποτε νομικής μορφής η οποία έχει οφειλές προς τον Δήμο Αριστοτέλη

8)Φορολογική ενημερότητα της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας(Δ.Ο.Υ.) για χρέη προς το δημόσιο του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ (εξίσου και για τους υπόλοιπους εταίρους , αν είναι εταιρεία προσωπική) καθώς  και του ΕΓΓΥΗΤΗ

9)Βεβαίωση περί μη οφειλής (ασφαλιστική ενημερότητα) του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ από το ΙΚΑ καθώς και τον ασφαλιστικό φορέα που είναι ασφαλισμένος (ο συμμετέχων) .Σε αντίθετη περίπτωση (δηλαδή μη ύπαρξη άλλου ασφαλιστικού φορέα ) αυτό θα βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986.

10)Πιστοποιητικό περί μη λύσεως και πτώχευσης από το αρμόδιο Πρωτοδικείο (αν πρόκειται για εταιρεία).

11)Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη τους όρους διακήρυξης της δημοπρασίας και της αρ. ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/12.05.2017 (ΦΕΚ 1636/12.05.2017 τεύχος Β’) καθώς και της αριθμ. ΔΔΠ0008470/0514Β/ΕΞ2017 (ΦΕΚ 1970/7-6-2017 τεύχος Β΄) τροποποίησή της.
Επίσης θα δηλώνεται ότι επισκέφθηκε το μίσθιο πριν τη διεξαγωγή της δημοπρασίας, το εξέτασε επισταμένως, διαπίστωσε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται και στη θέση που βρίσκεται και το έκρινε κατάλληλο για την χρήση για την οποία το προορίζει και ότι άνευ ουδεμίας επιφυλάξεως θα το παραλάβει εφόσον κατακυρωθεί εις αυτόν, στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται .Επίσης για θαλάσσια μέσα αναψυχής υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρετε ότι πληρούνται όλοι οι νόμοι και οι περιορισμοί του Γενικού Κανονισμού Λιμένα όπως αυτός ισχύει.

12)Αντίγραφο (επικυρωμένο) της άδειας παραμονής για αλλοδαπούς εκτός των χωρών της Ε.Ε. ή άδεια διαμονής εάν έχουν ιθαγένεια κράτους μέλους της Ε.Ε.

Πληροφορίες και αντίγραφο της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο της Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Αριστοτέλη. Αρμόδια υπάλληλος: Καραβασίλη Ελένη Διεύθυνση: Ιερισσός Χαλκιδικής Τηλέφωνο: 2377350010.
                                                                                        

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΖΟΥΜΠΑΣ