Παιδικές Χαρές στον Δήμο Αριστοτέλη. Αντικείμενο πολιτικής λάσπης και τακτικισμού.

Εγκληματική αμέλεια, ανευθυνότητα και ολιγωρία κατά την άσκηση των καθηκόντων της  την κρίσιμη για τις παιδικές χαρές περίοδο 2011-2014, ομολογεί δημόσια με δελτίο τύπου η παράταξη της Μείζονος Αντιπολίτευσης του Δήμου Αριστοτέλη, (έλλειμμα) “Οράμα(τος) Πολιτών”, φτάνοντας στο σημείο να αναγνωρίσει ότι μόλις 230.000 ευρώ ίδιους πόρους από τα ονομαστικά 1 εκατομμύριο κατ' έτος που ζητούσε και έπαιρνε σε έργα από την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ θα έφταναν για την καταρχήν άρση της επικινδυνότητάς τους.

Λειτουργώντας μάλιστα με τη γνωστή μνήμη “χρυσόψαρου” και με τη συνήθη τακτική λάσπης και πολιτικού αμοραλισμού, επιχειρεί να επιρρίψει την ευθύνη αυτή εξολοκλήρου στη σημερινή Δημοτική Αρχή.

Για την αποκατάσταση της αλήθειας και της ηθικής τάξης, οφείλουμε να ενημερώσουμε τους δημότες μας για τα πραγματικά γεγονότα.

1. Η προσπάθεια αναμόρφωσης των παιδικών χαρών όλης της χώρας ξεκίνησε το 2009, οπότε εκδόθηκε η υπ'αριθ. 28492/2009 Υπουργική Απόφαση, που καθόριζε τις προδιαγραφές ασφαλείας και τη διαδικασία συντήρησης και αδειοδότησης των παιδικών χαρών όλης της χώρας. Η απόφαση αυτή προέβλεπε αρχικά  μεταβατικό διάστημα μέχρι τις 31-12-2012, έτσι ώστε οι Δήμοι να προσαρμόσουν τις παιδικές χαρές στα νέα δεδομένα. Το διάστημα αυτό πέρασε ΑΠΡΑΚΤΟ για το Δήμο Αριστοτέλη. Καμία παιδική χαρά δεν συντηρήθηκε ή αδειοδοτήθηκε την περίοδο εκείνη.

2. Το Υπουργείο Εσωτερικών, θέλοντας να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στους Δήμους, με τις υπ'αριθ.  15693/2013 και 27934/2014 νεώτερες Υπουργικές Αποφάσεις, έδωσε παράταση μέχρι τις 31-12-2014, ώστε οι Δήμοι να συμμορφωθούν στις προδιαγραφές του 2009. Πέραν των διαστημάτων αυτών, όλες οι παιδικές χαρές που δεν πληρούσαν τις προυποθέσεις αρφαλείας έπρεπε να κλείσουν για το κοινό και τους μικρούς θαμώνες τους, και να παραμείνουν σφραγισμένες, μέχρι να πιστοποιηθούν. Σε αυτό το διάστημα, κατασκευάστηκε μία (1) νέα παιδική χαρά στα Στάγειρα, από την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός, η οποία δεν αδειοδοτήθηκε, κατασκευάστηκε μία (1) παιδική χαρά στην Αμμουλιανή, με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ εντάχθηκαν δύο (2) παιδικές χαρές στο ΕΣΠΑ 2007-2013, στο Νεοχώρι και τη Βαρβάρα. Και πάλι το διάστημα αυτό πέρασε ΑΠΡΑΚΤΟ, χωρίς να αδειοδοτηθεί καμία παιδική χαρά στο Δήμο Αριστοτέλη.

3. Γίνεται κατανοητό ότι την κρίσιμη περίοδο 2012 – 2014, που ήταν εν εξελίξει όλα τα προγράμματα ΕΣΠΑ, θα μπορούσαν να έχουν ανακατασκευαστεί και πιστοποιηθεί ΟΛΕΣ οι παιδικές χαρές του Δήμου Αριστοτέλη, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 2009 και χωρίς πρόβλημα χρηματοδότησης. Φαίνεται βέβαια ότι δεν ήταν αυτή η προτεραιότητα του κ.Πάχτα, καθώς την περίοδο αυτή σχεδιάστηκαν και εντάχθηκαν στα Ευρωπαικά Προγράμματα έργα “αναπλάσεων” (αντικατάσταση πλακών πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμός) μόνον για τους οικισμούς Αρναίας, Παλαιοχωρίου, Στανού, Μεγάλης Παναγίας, ύψους μελέτης 4.151.696,00 ευρώ, χωρίς καμία μέριμνα για τις παιδικές χαρές των υπόλοιπων δώδεκα οικισμών του Δήμου.

4. Την ίδια κρίσιμη περίοδο, 2012-2014, και ενώ η Δημοτική Αρχή ζητούσε και έπαιρνε “δωρεές” σε έργα, προμήθειες και υπηρεσίες τριών εκατομμυρίων κατ' έτος, σχεδίασε με ίδιους πόρους έργα “αναπλάσεων” (αντικατάσταση πλακών πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμός) για τους οικισμούς Στρατονίκης, Παλαιοχωρίου και Πυργαδικίων, ύψους μελέτης 602.611,00 ευρώ, χωρίς καμία μέριμνα για τις παιδικές χαρές των υπόλοιπων δώδεκα οικισμών του Δήμου.  Παρεμβάσεις ανάπλασης ΔΕΝ σχεδιάστηκαν καθόλου, και φυσικά δεν υπήρξε και καμία πρόβλεψη συντήρησης ή ανακατασκευής εν όλω ή εν μέρει παιδικών χαρών μόνο για τους τέσσερις παραλιακούς και τουριστικούς οικισμούς της Προ του Άθω περιοχής, Ιερισσού, Ν.Ρόδων, Ουρανούπολης και Γοματίου, οι οποίοι και συγκεντρώνουν, μαζί με την Ολυμπιάδα τον μεγαλύτερο όγκο των επισκεπτών όλου του Δήμου κατά τη θερινή περίοδο.

Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Αριστοτέλη, κ.Γεώργιος Ζουμπάς, κατά τη διάρκεια του Απολογισμού πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 19η Ιουνίου τ.ε., στο Κέντρο Πολιτισμού Ιερισσού:

“Μετά την ολοκλήρωση των έργων της Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ 2007-2013, στις   28-02-2017, είτε με την περαίωσή τους, είτε με την διαδικασία της “γέφυρας” στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, παύει πλέον να  υφίσταται η ανάγκη “συμπλήρωσης” τους από ίδιους πόρους του Δήμου. Απελευθερώνονται έτσι πολύτιμοι ίδιοι πόροι που μπορούν να διατεθούν κατά προτεραιότητα σε δημοτικά έργα και μελέτες. Ιδιαίτερα για το θέμα των παιδικών χαρών, ολοκληρώθηκε φέτος η μελέτη που αφορά την υλοποίηση των απαραίτητων έργων για την κάλυψη των αναγκών και των δεκαέξι (16) Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, ύψους (1.671.407,03 ευρώ), για την οποία έχουμε ήδη καταθέσει ισόποσο αίτημα χρηματοδότησης στο Υπουργείο Εσωτερικών. Η Δημοτική Αρχή βρίσκεται σε πλήρη μελετητική ετοιμότητα και ωριμότητα ώστε να διεκδικήσει την χρηματοδότηση αυτή και από τα συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαικά προγράμματα.”

Σε μια ιδιαίτερα δύσκολη - για τα οικονομικά των Δήμων - εποχή, η Δημοτική Αρχή, πιστή στη δέσμευσή της για βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των δημοτών και δημιουργίας προοπτικών για ένα βιώσιμο μέλλον στον τόπο μας, επενδύει κατά προτεραιότητα στη νέα γενιά, που αποτελεί την ελπίδα και τη θεμέλια λίθο της όποιας αλλαγής. Έτσι, μετά το πρόγραμμα αναβάθμισης της σχολικής στέγης που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την ΠΕ Χαλκιδικής και τις δύο Σχολικές Επιτροπές του Δήμου μας, με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους της Περιφερειακής Ενότητας και του Δήμου Αριστοτέλη, ένα ακόμη χρόνιο πρόβλημα της περιοχής, ο εκσυγχρονισμός και η πιστοποίηση μίας τουλάχιστον παιδικής χαράς ανά οικισμό του Δήμου Αριστοτέλη μπαίνει σε τροχιά διεκδίκησης και ελπίζουμε επιτυχημένης επίλυσης του στο προσεχές διάστημα που ανοίγουν όλα τα χρηματοδοτικά προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020.

Γραφείο Επικοινωνίας & Δ. Σχέσεων
Δήμου Αριστοτέλη