Σε δημόσια διαβούλευση η ΜΠΕ της δραστηριότητας "ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΝΟΤΙΑ-ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ (ΝΝΔ) ΤΟΥ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΩΝ ΠΕΤΡΩΝ" της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει και καλεί το κοινό και τους οικείους φορείς να εκφράσουν τις απόψεις τους επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την αδειοδότηση της δραστηριότητας "ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΝΟΤΙΑ-ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ (ΝΝΔ) ΤΟΥ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΣ ΝΑΥΡΩΝ ΠΕΤΡΩΝ) της μεταλλευτικής εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.Μ.Β.Χ.

Ημερομηνία έναρξης της δημόσιας διαβούλευσης ορίζεται η 15-06-2017 και ημερομηνία λήξης αυτής η 02-08-2017.

Ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας για την κατάθεση απόψεων πολιτών και φορέων ορίζεται η 15-06-2017 και ημερομηνία λήξης η 14-07-2017.

Αρμόδια Υπηρεσία  ορίζεται η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης / Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής / Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας / Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού (αρμόδια υπάλληλος κα Α. Μουτσέλη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ. 2371 3 51299)

 Δείτε τον φάκελο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) εδώ