Κτηματογράφηση – πολεοδόμηση και πράξη εφαρμογής τμήματος του οριοθετημένου οικισμού της νήσου Αμμουλιανής (Α’ κατοικίας), καθώς και περιοχής επέκτασης αυτού (Α’ και Β’ κατοικίας) διόρθωση δικαιολογητικών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατόπιν ερωτημάτων που δέχτηκε η Υπηρεσία μας, και συνεννόησης με το οικείο Υποθηκοφυλάκειο (Ιερισσού) ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους δημότες και ιδιοκτήτες  Δ.Κ. Αμμουλιανής ότι σε σχέση με τις δηλώσεις ιδιοκτησίας που υποβάλλονται στα  πλαίσια της μελέτης με τίτλο «Κτηματογράφηση – πολεοδόμηση και πράξη εφαρμογής τμήματος του οριοθετημένου οικισμού της νήσου Αμμουλιανής (Α’ κατοικίας), καθώς και περιοχής επέκτασης αυτού (Α’ και Β’ κατοικίας)», από όλους τους ιδιοκτήτες οι οποίοι έχουν ακίνητα εντός της περιοχής επέκτασης του οικισμού Αμμουλιανής (ανεξάρτητα αν έχουν υποβάλλει ήδη κατά την προηγούμενη ανάρτηση), να υποβάλλουν επικαιροποιημένη δήλωση ιδιοκτησίας, τα δικαιολογητικά που οφείλουν να προσκομίσουν είναι τα κάτωθι:

·         Τίτλος- Συμβόλαιο Ιδιοκτησίας

·         Πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ακινήτου

·         Πιστοποιητικό μεταγραφής του συμβολαίου

Οι δηλώσεις θα κατατίθενται στην έδρα του Δήμου, Δημαρχείο, Ιερισσός και στον 1ο όροφο, ημέρες Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη και ώρες 10:00-14:00. Έντυπο υποβολής δήλωσης θα παραλαμβάνεται από την αρμόδια υπάλληλο κα. Ε. Ασλανίδου (τηλέφωνο για πληροφορίες: 23773-50029).

Η προθεσμία κατάθεσης των δηλώσεων ιδιοκτησίας είναι μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2017. Πέραν της ημερομηνίας αυτής, οι ιδιοκτησίες θα δηλώνονται ως αγνώστου ιδιοκτήτη.

Παρακαλούμε τους δημότες για την έγκαιρη ενημέρωσή τους και την εμπρόθεσμη υποβολή της δημόσιας ιδιοκτησίας τους, προκειμένου να εκκινήσει το τελευταίο στάδιο του σχεδίου επέκτασης του οικισμού.

Κατεβάστε τα δικαιολογητικά από εδώ

Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη

Γεώργιος Θ. Ζουμπάς