Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο - Εκτέλεση προϋπολογισμού Ιουλίου 2017

Επισυνάπτεται η εκτέλεση του προϋπολογισμού 2017 του Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου με αναφορά τον Ιούλιο του 2017