Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο - Εκτέλεση προϋπολογισμού Αυγούστου 2017

Επισυνάπτεται η εκτέλεση του προϋπολογισμού 2017 του Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου με αναφορά τον Αύγουστο του 2017