Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο - Εκτέλεση προϋπολογισμού Νοεμβρίου 2017

Επισυνάπτεται η εκτέλεση του προϋπολογισμού 2017 του Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου με αναφορά το Νοέμβριο του 2017