Ρωγματώσεις στον οικισμό της Στρατονίκης

Tο ζήτημα των ρωγματώσεων στον οικισμό της Στρατονίκης, που ταλανίζει την περιοχή ήδη από το 2008, κάθε άλλο παρά για λεκτικά πυροτεχνήματα, προπαγάνδα και μικροπολιτική εκμετάλλευση προσφέρεται. Με αφορμή και την πρόσφατα ληφθείσα έκθεση του ΙΓΜΕ για τις ενδεδειγμένες ενέργειες που πρέπει να γίνουν στο προσεχές διάστημα, θα θέλαμε να ενημερώσουμε επίσημα τους κατοίκους της Στρατονίκης για την πορεία των ενεργειών του Δήμου Αριστοτέλη, καθώς και για τα επόμενα βήματα προς την οριστική επίλυση του.

Η παρούσα Δημοτική αρχή από την ανάληψη των καθηκόντων της το 2014, με ιδιαίτερο αίσθημα ευθύνης, επιμονή και στρατηγική, σχεδίασε ένα πλάνο ενεργειών για την οριστική αντιμετώπιση του ακανθώδους αυτού προβλήματος. (Βλ. ιστορικό ενεργειών εδώ)

Από τις πιο καθοριστικές πρωτοβουλίες της παρούσας Δημοτικής Αρχής, ήταν η απόφαση που πήρε να απευθυνθεί σε εξειδικευμένους Δημόσιους Οργανισμούς, με αποδεδειγμένη τεχνογνωσία και κατάλληλο εξοπλισμό, προκειμένου να καταγραφεί με επιστημονική αντικειμενικότητα η εξέλιξη του φαινομένου των ρωγματώσεων στον οικισμό, να προσδιοριστούν τα αίτια και να προταθούν λύσεις για την ασφάλεια των κατασκευών και των κατοίκων.

Στο πλαίσιο αυτό, το πρώτο πολύ σημαντικό βήμα ήταν η ατομική καταγραφή σε καρτέλες και η αξιολόγηση, ενός ικανού δείγματος κτισμάτων του οικισμού, που έχουν πληγεί από το φαινόμενο των ρωγματώσεων. Σημειώνεται ότι η καταγραφή έγινε από την πλέον εξειδικευμένη Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης σε θέματα ασφάλειας κατασκευών, κατόπιν επίδρασης γεωλογικών φαινομένων (ΥΑΣΒΕ), ύστερα από πρόσκληση των ίδιων των ιδιοκτητών, που είτε κατέθεσαν σχετικές αιτήσεις στο Δήμο, είτε ζήτησαν οι ίδιοι από τα συνεργεία που επισκέφτηκαν τον οικισμό να καταγραφεί και το δικό τους ακίνητο.

Σε συνέχεια της επίγειας καταγραφής, το δεύτερο πολύ σημαντικό βήμα ήταν η εκπόνηση, κατόπιν αιτήματος του Δήμου (δείτε το αίτημα εδώ), από εξειδικευμένη Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος (ΙΓΜΕ), γεωλογικής έρευνας - προμελέτης του υπεδάφους του οικισμού. Σύμφωνα με την προμελέτη αυτή, που έχει ήδη παραδοθεί στον Δήμο Αριστοτέλη (δείτε τα συμπεράσματα εδώ) προκύπτει ότι το φαινόμενο των ρωγματώσεων είναι σε εξέλιξη από το 2008 και ολοένα επιδεινώνεται. Προκειμένου δε, να προταθούν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας απαιτείται άμεσα να βρεθεί η χρηματοδότηση και να δοθεί η εντολή στο ΙΓΜΕ να προχωρήσει σε στοχευμένες μετρήσεις σε κατάλληλες θέσεις εντός του οικισμού.

Επιπλέον να αναφέρουμε και την υποχρέωση της εκμεταλλεύτριας εταιρίας, η οποία σύμφωνα με το με αριθμό ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.10.6/175214/1235/17-05-2017 έγγραφο της ΔΜΕΒΟ, ανεξάρτητα αν ευθύνεται ή όχι για τη διαμορφωθείσα κατάσταση - και με δεδομένη τη συνέχιση των εργασιών και σήμερα - έχει την ευθύνη για την εξασφάλιση ασφαλών συνθηκών για το έργο και τους εργαζόμενους σε αυτό αλλά και του περιβάλλοντος χώρου.

Αγαπητοί συμπολίτες. Με τα όσα παραπάνω λεπτομερώς αναλύουμε φαίνεται ότι μετά και από όλες τις σχεδιασμένες ενέργειες από τη πλευρά του Δήμου ότι βαδίζουμε στην κατεύθυνση της οριστικής επίλυσης αυτού του τόσου σοβαρού ζητήματος που ταλανίζει τον οικισμό της Στρατονίκης τα τελευταία 10 χρόνια. 

Εμφατικά να επαναλάβουμε ότι στην εξέλιξη των δράσεων και των ενεργειών την πολύ σημαντική επιτυχία της μελέτης του ΥΑΣΒΕ με την οποία έχουμε για πρώτη φορά από το 2008 που εμφανίστηκε το φαινόμενο ατομική καταγραφή των περιουσιών που έχουν πληγεί και όχι γενικές και αόριστες αναφορές που να μιλάνε για το πρόβλημα αλλά να μην καταδεικνύουν ούτε το μέγεθός του και ούτε διασφαλίζουν τους κατοίκους ατομικά. 

Επιπλέον η προαναφερθείσα προμελέτη που ολοκληρώθηκε από το ΙΓΜΕ δημιουργεί το πλαίσιο για το τελικό βήμα που είναι η πραγματοποίηση όλων εκείνων των ενδεδειγμένων ενεργειών που απαιτούνται τόσο για την ανάλυση του φαινομένου όσο και για τα μέτρα προστασίας και επίλυσης που απαιτούνται.

Σε κάθε περίπτωση συναισθανόμενοι το μέγεθος της ευθύνης δηλώνουμε ότι ο Δήμος με όλη τη δύναμη και τη δυναμική της θεσμικής του υπόστασης θα ολοκληρώσει τις πιέσεις προς όλες τις κατευθύνσεις για να δοθεί  άμεση λύση μέσα στο Φθινόπωρο στο θέμα της αρχικής χρηματοδότησης της μελέτης  και σε συνεργασία με το ΙΓΜΕ να διασφαλίσει την άμεση έναρξη της υλοποίησής της.

Στο πλαίσιο αυτό, καλούμε όλους τους δημότες μας να σταθούν αρωγοί και συμπαραστάτες στο έργο των Δημόσιων Οργανισμών, ώστε να δοθούν καθαρές και μόνιμες λύσεις στο πρόβλημα του οικισμού, που συνδέεται άμεσα με το φαινόμενο των ρωγματώσεων και να αγνοήσουν τυχόν παρελκυστικές τακτικές, που μόνο στόχο έχουν τον αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης και την μικροπολιτική διαχείριση ενός ζωτικότατου, για την Τοπική Κοινότητα, θέματος. Ταυτόχρονα, καλούμε το Υπουργείο Περιβάλλοντος να διασφαλίσει τη χρηματοδότηση της απαιτούμενης μελέτης που θα καθορίσει τα ενδεδειγμένα μέτρα για την ασφάλεια κατοίκων και κατασκευών του οικισμού.

Τέλος, τονίζουμε την αναγκαιότητα συνεργασίας όλων των αρμοδίων Δημοσίων Φορέων για την άμεση υλοποίηση των προτεινόμενων ενεργειών, πριν οι συνέπειες του φαινομένου αποβούν οδυνηρές για την ασφάλεια των κατασκευών, των κατοίκων και επισκεπτών του οικισμού.  

Γραφείο Επικοινωνίας & Δ. Σχέσεων
Δήμου Αριστοτέλη