Ένταξη της Πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού σχολείου Μ.Παναγίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5030014 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

Εντάχθηκε και θα χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του Δημοτικού Σχολείου Μ.Παναγίας, συνολικής δόμησης 1.060 τ.μ. και συνολικού προϋπολογισμού 588.460,00€.

Το έργο στοχεύει στην αναβάθμιση του κτηρίου του Δημοτικού Σχολείου Μ.Παναγίας, από την κατηγορία Η κατά ΚΕΝΑΚ, που κατατάχθηκε σύμφωνα με την υφιστάμενη κατάσταση, στην κατηγορία Β.

Το έργο αποτελεί τμήμα του ολοκληρωμένου μεσοπρόθεσμου σχεδιασμού του Δήμου, όπως εγκρίθηκε με το Επιχειρησιακό Σχέδιο 2014-2020 Δήμου Αριστοτέλη (225/2016 ΑΔΣ) και του Σχεδίου Ενεργειακής απόδοσης κτηρίων Δήμου Αριστοτέλη (156/2018 ΑΔΣ), που εκπονήθηκε σύμφωνα με τη σχετική Ευρωπαϊκή και Ελληνική Περιβαλλοντική νομοθεσία (Οδηγίας 2012/27/ΕΕ).

Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη, κ. Γεώργιος Ζουμπάς, σε δήλωση του ανάφερε:

«Η Δημοτική Αρχή συνεχίζει σταθερά την υλοποίηση των προγραμματικών της στόχων. Σε ό,τι αφορά τη σχολική στέγη, και μετά τον πρώτο κύκλο συντηρήσεων και αναβαθμίσεων σχολικών μονάδων, που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την ΠΕ Χαλκιδικής, προχωράμε πλέον στην ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση συγκεκριμένων σχολικών κτιρίων που αξιολογήθηκαν ως πρώτης προτεραιότητας από το Σχέδιο Ενεργειακής Απόδοσης του Δήμου μας. Με την ολοκλήρωση τους, αναμένεται η εξοικονόμηση ενεργειακών και οικονομικών πόρων καθώς και η βελτίωση των συνθηκών εκπαίδευσης για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Η ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Μ.Παναγίας ήταν ένα ώριμο αίτημα της Σχολικής Κοινότητας που σήμερα γίνεται πράξη».

Γραφείο Επικοινωνίας & Δ. Σχέσεων
Δήμου Αριστοτέλη