Γνωστοποίηση Δημάρχου προγράμματος εκλογής για τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές της 26ης Μαίου 2019